Організація функціонування інтегрованих пасажирських залізничних пересадочних комплексів на засадах логістики

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Бутько Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1082-599X
  • Артем Вікторович Кривич Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0006-8910-4835
  • Юрій Іванович Ящук Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0006-1985-1181
  • Дмитро Олександрович Гурин Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0009-1439-9407

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i1.300883

Ключові слова:

пасажиропотоки, залізничний вокзал, інтегрований пересадочний комплекс, математичні моделі, міський транспорт

Анотація

Процес організації пасажирських залізничних перевезень потребує підвищеної уваги, особливо в період воєнного стану в країні. Одним із критичних місць у цьому процесі є зосередження значної кількості пасажирів у межах вокзалу і привокзальної площі, де відбувається пересадка на інші види транспорту.
Проведений аналіз по країнах ЄС,  США, Південної Кореї, Великої  Британії, Китаю свідчить, що  основною тенденцією в цих країнах є перехід універсальних залізничних вокзалів до інтегрованих залізничних пересадочних комплексів. Такий пересадочний комплекс виконує функції об’єднання різних видів транспорту: залізничного,  авіаційного, міського, приміського, і забезпечує найбільш швидку  пересадку пасажирів, що запобігає ефекту створення неконтрольованого натовпу. Для оцінювання параметрів пасажиропотоків в умовах такого  мегаполіса, як Київ, було проведено дослідження, які подано у вигляді погодинних динамік розподілу кількості пасажирів, перевезених разом у міжрегіональному і приміському сполученні, і доведено існування «ранкового» і «вечірнього» ефектів. Це спричиняє збільшення кількості пасажирів та ускладнює управління потоками. Для переходу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський у статус інтегрального пересадочного комплексу
запропоновано об’єднати в єдину систему залізничну станцію, вокзал, привокзальну площу, де  зосереджено зупинки міського транспорту, включно з  метрополітеном, під управлінням єдиного інтермодального 
пасажирського оператора. Задля управління пасажиропотоками в такій системі сформовано  оптимізаційну математичну модель із цільовою функцією, що являє собою сумарний час на пересування пасажирів кожною складовою системи. Система обмежень містить умову збереження пасажиропотоку і технологічні параметри щодо інтервалів часу прибуття поїздів.
Ураховуючи, що найбільш  критичними місцями в системі є час перебування пасажирів у будівлі вокзалу і час знаходження на привокзальній площі, для управління пасажиропотоками на цих елементах використано апарат теорії динаміки натовпу. Процес пересування  пасажиропотоків будівлею вокзалу подано як хвильовий процес. При цьому кожне прибуття поїзда утворює хвилю пасажирів. Для формалізації цього хвилеподібного  процесу використано хвильове рівняння Шредінгера у форматі 2D, обмеженнями є план будівлі вокзалу. Таку модель доцільно  використовувати для формування розумної системи орієнтації  пасажирів на вокзалі. Для управління пасажиропотоками на привокзальній площі запропоновано використати комплекс математичних моделей: для формалізації руху пасажирів до зупинок міського транспорту – рівняння Ейконала, а для  синхронізації пасажиропотоків із часом і місткістю міського транспорту – моделі теорії розкладу.
Процес управління  пасажиропотоками на інтегрованому пересадочному комплексі  запропоновано організувати на структурі розподілених систем підтримки прийняття рішень (СППР) під керівництвом єдиного  пасажирського інтермодального оператора.

Біографії авторів

Тетяна Василівна Бутько, Український державний університет залізничного транспорту

д.т.н., професор, завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою

Артем Вікторович Кривич, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Юрій Іванович Ящук , Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Дмитро Олександрович Гурин , Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Торопов Б. І. Розвиток пасажирських комплексів на основі закономірностей формування пасажиропотоків: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.01 / Київський ін-т залізничного транспорту Харківської держ. акад. залізнич. тр-ту. Київ, 2001. 21 с.

Wand W., Huand H. The Optimization Study on Passenger Organization at Passenger Station Based on CAS. Transportation Logistics Engineering Institution, HoHai University 210098, P.R. China PHD of Business School. 2007. DOI10.2991/iske.2007.166.

Бутько Т. В., Прохорченко А. В., Журба О. О. Формування моделі організації пасажиропотоків при здійсненні пересадки на залізничному вокзалі з використанням колективного інтелекту. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2010. № 2. С. 57-61.

Журба О. О. Формування моделі узгодження графіка підводу рухомого складу різних видів транспорту до залізничного вокзалу. Збірник наукових праць. Донецьк: Дон ІЗТ, 2010. Вип. 22. С. 62-68.

Schrodinger E. An Undulatary Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules.Physical Review. 1926. 28(6). Р.1049-70. doi:10.1103/PhysRev.28.1049.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01