Теоретико-методологічні засади організації системи інтермодальних перевезень в умовах інтероперабельності

Автор(и)

  • Тетяна Владиславівна Головко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-7977-9664
  • Ілля Сергійович Демченко Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine http://orcid.org/0009-0008-6708-9800

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i1.300979

Ключові слова:

інтермодальні перевезення, інтероперабельність, система організації інтермодальних перевезень, принципи інтермодальних перевезень

Анотація

У статті автори дослідили теоретичні та методологічні засади організації інтермодальних перевезень вантажів в Україні відповідно до європейських стандартів. Шляхом ретельного аналізу літератури було виявлено шість різних підходів, які акцентують увагу на принципах координації, інтеграції технологій і планування організації системи інтермодальних перевезень. На підставі цих уявлень автори запропонували новий фреймворк, адаптований до викликів, визначених у «Національній транспортній стратегії до 2030 року». Цей підхід відповідає стратегічним завданням і гармонійно інтегрується з загальноєвропейською системою інтермодальних перевезень вантажів. Авторська система фокусується на ключових принципах — ефективності, сталості, економічності, гнучкості, безпеці та інтероперабельності — і підтримується високотехнологічним інструментарієм. Потенційні результати включають підвищення ефективності системи та поліпшення ефективності взаємодії.

Біографії авторів

Тетяна Владиславівна Головко, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент кафедри Управління експлуатаційною роботою

Ілля Сергійович Демченко, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри Управління експлуатаційною роботою

Посилання

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. № 430-р : станом на 3 трав. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text (дата звернення 04.01.2024).

Mates W. C., Frazzon E. M., Ehm J. A Graph Model for the Integrated Scheduling of Intermodal Transport Operations in Global Supply Chains. Dynamics in Logistics. 2013. Р. 301–311.

Critical interpretive synthesis: what it is and why it is needed | Colloquium Abstracts. Home | Colloquium Abstracts. URL: https://abstracts.cochrane.org/2006-dublin/critical-interpretive-synthesis-what-it-and-why-itneeded (дата звернення: 04.01.2024).

Crainic T. G. Service network design in freight transportation. European Journal of Operational Research. 2000. Т. 122, № 2. Р. 272–288. URL: https://doi.org/10.1016/s0377-2217(99)00233-7 (дата звернення 04.01.2024).

Special report 08/2023: Intermodal freight transport: EU still far from getting freight off the road. Publications office of the European Union. 2023. 69 с.

Integration of Traffic Management and Traveller Information Systems: Basic Principles and Case Study in Intermodal Transport System Management / H. Ezzedine та ін. International Journal of Computers Communications & Control. 2008. Т. 3, № 3. С. 281. URL:

https://doi.org/10.15837/ijccc.2008.3.2396 (дата звернення 04.01.2024).

KOTLUBAI O. M., LYPYNSKA O. A. THE WAYS OF MULTIMODAL AND INTERMODAL SHIPMENT STATE POLICY DEVELOPMENT IN UKRAINE. Economic innovations. 2018. Т. 20, № 2(67). С. 77–87. URL: https://doi.org/10.31520/ei.2018.20.2(67).77-87 (дата звернення 04.01.2024).

Monios J., Bergqvist R. Intermodal Freight Transport and Logistics / J. Monios, R. Bergqvist. CRC Press. 2017. URL:

https://doi.org/10.1201/9781315177762 (дата звернення 04.01.2024).

National Urban Freight Planning Principles. URL: https://www.freightaustralia.gov.au/sites/default/files/documents/urban-freight-рlanning-principles.pdf (дата звернення 04.01.2024).

Акімов О. Особливості державного регулювання розвитку транспортного комплексу України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2009. Т. 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=268 (дата звернення 04.01.2024).

Toward Improved Intermodal Freight Transport in Europe and the United States: Next Steps. 1998. URL:

https://ops.fhwa.dot.gov/freight/documents/eu_us2.pdf (дата звернення 05.01.2024).

Орда О. О. Формування стратегій організації інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань на принципах кооперації учасників : автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.01. Харків, 2019. 22 с. URL: https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Vchena_rada/VR_64_059_02/aref_OrdaA.A.pdf.

Піюренко І. О., Гаркуша О. М., Кухарчик О. Г. Сучасні аспекти формування системи мультимодальних перевезень на регіональному рівні. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2018. Т. 3, № 4. С. 131–144.

https://www.sixsigmadaily.com/matrix-diagramy-shaped/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01