Використання генетичних алгоритмів при плануванні залізничних перевезень у міжнародному сполученні

Автор(и)

  • Денис Дмитрович Ковальов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0009-0003-3417-4113

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i1.300983

Ключові слова:

залізнична інфраструктура, вантажні перевезення, контейнерні перевезення, генетичні алгоритми, оптимальний маршрут

Анотація

Стаття розглядає проблеми і перспективи розвитку прикордонних терміналів України з країнами ЄС у воєнний та післявоєнний періоди. Проведено аналіз сучасного стану вантажних перевезень у європейському напрямку, проблеми та коротко- і довгострокові перспективи розвитку залізниць. Залізничний транспорт відіграє ключову сприяючу роль до інтеграції України у європейську транспортну систему. Це відкриває можливості до реалізації плану відбудови та розвитку залізниць.

Біографія автора

Денис Дмитрович Ковальов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

The National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War. Draft Ukraine Recovery Plan. URL: https://uploadsssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62d815739a363800fd1cda5c_Recovery%20and%20development%20of%20infrastructure.pdf

National Recovery Council. Ukraine’s National Recovery Plan. July 2022. URL: https://uploadsssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c166751fcf41105380a733_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_ENG.pdf

Лисий в. М., стеблак д. М. Вплив війни на розвиток транспортного перевезення в україні// Науковий вісник Ужгородського національного університету. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2022-43-16

Н. І. Антощишина. Інтеграційні процеси транспортної системи україни в єс//Електронний журнал «Ефективна економіка» № 10, 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2423

В. О. Баланов Огляд раціональних шляхів розвитку залізничних перевезень міжнародними транспортними коридорами // Транспортные системы и технологии перевозок. 2013. №5. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/oglyad-ratsionalnihshlyahiv-rozvitku-zaliznichnih-perevezenmizhnarodnimi-transportnimi-koridorami (дата обращения: 15.10.2023).

В. О. Баланов Розвиток контрейлерних перевезень в Україні та досвід перевезень в європейських країнах // Транспортные системы и технологии перевозок. 2012. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rozvitokkontreylernih-perevezen-v-ukrayini-ta-dosvidperevezen-v-evropeyskih-krayinah (дата обращения: 15.10.2023).

Ю. В. Кебал, с.м. кондратюк, с.с. мямлiн. Вдосконалення конструкцій рухомого складу дляперевезення контейнерів залізничним транспортом// Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 15. 2018 р. DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2018/150196

Шраменко Н.Ю., Орда О.О. Формирование альтернативных вариантов транспортноэкспедиторского обслуживания грузовладельцев при интермодальных перевозках // Автомобильный транспорт. 2015. №37. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovaniealternativnyh-variantov-transportno-ekspeditorskogoobsluzhivaniya-gruzovladeltsev-pri-intermodalnyhperevozkah (дата обращения: 15.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-01