Удосконалення процедур митного контролю та оформлення міжнародних вантажів при перевезенні залізничним транспортом в умовах цифровізації

Автор(и)

  • Ігор В’ячеславович Берестов Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-1209-6885
  • Оксана Сергіївна Пестременко-Скрипка Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-5335-5399

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i2.307665

Ключові слова:

міжнародні вантажні перевезення, митний контроль, цифровізація, декларації, штучний інтелект

Анотація

Міжнародні вантажні перевезення є невід’ємною складовою сучасної глобальної економіки, і залізничний  транспорт відіграє важливу роль у забезпеченні ефективного та  надійного перевезення вантажів між  країнами. Одним із ключових аспектів, що впливає на швидкість і безпеку таких перевезень, є митний  контроль і оформлення вантажів. У зв'язку з розвитком цифрових  технологій виникає необхідність  удосконалення цих процесів шляхом інтеграції цифрових рішень. У статті проаналізовано сучасні методи і  технології, такі як електронне  декларування, автоматизовані  системи аналізу даних та інтегровані  інформаційні платформи, що дають змогу підвищити ефективність митного контролю.

Біографії авторів

Ігор В’ячеславович Берестов, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничних станцій та вузлів

Оксана Сергіївна Пестременко-Скрипка, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничних станцій та вузлів

Посилання

Пестременко-Скрипка О. С., Ложечка О., Коваленко О. Перспективні напрямки удосконалення технології роботи на прикордонних передавальних станціях при застосуванні засобів інформатизації. Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : матеріали тез V Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції. Рівне : НУВГП, 2023. С. 97-98. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/28415/1/Tezu_V_VNTI_Rivne_2023_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf.

Пестременко-Скрипка О. С., Берестова Т. Т. Удосконалення системи передачі міжнародного вагонопотоку на прикордонних передавальних станціях. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2019. Вип. 17. С. 48–54. URL: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/178215/pdf_157.

Савенко А. С. Технология пропуска специализированных поездов в транспортном коридоре Ильичевск-Хутор-Михайловский. Залізничний транспорт України. 2003. № 2. С. 28-30.

Шевченко А. І. Резерви транзитності вагонопотоків. Залізничний транспорт України. 2008. № 2. С. 40-42.

Андрющенко В. О. Удосконалення процесів експлуатації вагонних парків з урахуванням особливостей їх обліку і використання: автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. Дніпро, 2008. 20 с.

Скалозуб В. В. Модели и методы для решения обобщенной транспортной задачи с учетом интересов множества собственников грузовых вагонных парков. Вісник ДІІТу ім. B. Лазаряна. 2005. № 6. С. 70-76.

Альошинський Є. С. Сучасні концепції аналізу функціонування транспортного процесу міжнародних вантажних перевезень. Збірник наук. праць УкрДАЗТ. Харків: УкрДАЗТ, 2009. Вип. 102. С. 5-14.

Kopniak K., Pokynchereda V. Electronic document management: problems of implementation, advantages and prospects. Electronic publishing house «Public administration: improvement and development». 2020. № 10. 10 p.

European Commission. Transpot modes. ETCS levels and modes. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms/what-ertms-and-how-does-it-work/etcs-levels-and-modes_en.

European Commission. Transpot modes. ERTMS. URL: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/rail/ertms_en .

Europian Union. New requirements to travel to Europe. URL: https://travel-europe.europa.eu/etias/what-etias_en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28