Метод визначення положення одновагонних відчепів у момент їхнього відриву від состава при розпуску з гірки

Автор(и)

  • Максим Юрійович Куценко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0001-6020-7749
  • Сергій Олександрович Токаренко Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Сергій Валентинович Вівдиченко Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i2.307746

Ключові слова:

сортувальна гірка, горб гірки, відчеп, точка відриву

Анотація

Найважливішим параметром  сортувальної гірки є поздовжній профіль, від конструкції якого залежить продуктивність і безпека роботи всього сортувального  комплексу. Окремим завданням є  забезпечення відповідності  параметрів поздовжнього профілю гірок проєкту. У чинних правилах і нормах проєктування сортувальних пристроїв подано діапазони допустимих значень визначення конструктивних параметрів  перевальної частини гірок, при цьому методів і рекомендацій щодо визначення оптимальних значень не наведено. Отже, удосконалення  методів розрахунку параметрів  перевальної частини гірки є  актуальним напрямом наукових  досліджень. У статті розроблено  новий аналітичний метод  визначення положення одновагонних відчепів у момент  їхнього відриву від состава під час  розпуску з гірки, що забезпечує  точність розрахунків, порівнянну з імітаційним моделюванням. Результати досліджень можуть бути  використані при корегуванні норм  проєктування та утримання  сортувальних гірок.

Біографії авторів

Максим Юрійович Куценко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент кафедри залізничних станцій та вузлів

Сергій Олександрович Токаренко, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант кафедри залізничних станцій та вузлів

Сергій Валентинович Вівдиченко, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Посилання

Муха Ю. О., Харланович И. В., Шейкин В. П. Автоматизация и механизация переработки вагонов на станциях: Транспорт, 1985. 248 с.

Бобровський В. І., Козаченко Д.М. Моделювання процесу скочування відчепів з сортувальної гірки. Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». Київ: ДЕТУТ, 2010. Вип. 16. С. 20–29.

Огар О. М. Удосконалення наукового підходу до розрахунку раціональних параметрів поздовжнього профілю спускної частини сортувальних гірок. Східно-український журнал передових технологій. Харків, 2009. Вип. 5/3 (41). С. 11–15.

Болвановська Т. В. Розрахунок переробної спроможності сортувальних комплексів. Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна. 2014. Вип. 8. С. 27-34.

Огар О. М. Удосконалення підходів до управління процесом скочування відчепів з гірки. Збірник наукових праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 158. Т. 1. С. 18-22.

Берестов І. В., Огар О. М., Ахієзер О. Б., Куценко М. Ю. До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок. Східно-європейський журнал передових технологій. Харків, 2009. Вип. 2/3 (38). С. 56-59.

Муха Ю. О., Муратов А. А. Імітаційне моделювання процесу скочування відчепів при виконанні гіркових розрахунків. Механізація та автоматизація сортувального процесу на станціях: міжвуз. зб. наук. праць. Дніпропетровськ: 1990. С. 11-20.

Огар О. М. Розрахунок координат осей вагона при скочуванні відчепів з гірки. Збірник наукових праць Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. Харків: УкрДУЗТ, 2014. Вип. 143. С. 16-21.

Оптимізація режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках: монографія / В. І. Бобровський, Д. М. Козаченко, М. П. Божко [та ін.]. Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2010. 260 с.

Шабельников О. М. Системи автоматизованих сортувальних гірок на базі промислових комп’ютерів. Автоматика, зв’язок, інформатика. 2001. № 11. С. 13-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28