Регулювання користуванням радіочастотним спектром в системах залізничного технологічного радіозв’язку

Автор(и)

  • Андрій Олександрович Єлізаренко Український державний університет залізничного транспорту, Україна https://orcid.org/0000-0002-8567-7576
  • Ігор Олександрович Єлізаренко Харківській філія Українського державного центру радіочастот, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v29i2.307758

Ключові слова:

залізничний технологічний радіозв’язок, використання радіочастотного спектру, Закон України «Про електронні комунікації», відомче регулювання систем радіозв’язку

Анотація

В статті розглянуті зміни в  законодавстві України в зв’язку з  набуттям чинності Закону України  «Про електронні комунікації». Закон  регулює взаємовідносини між  постачальниками  телекомунікаційних послуг та  споживачами і стосується всіх  користувачів в сфері регулювання  користування радіочастотним  спектром. Окремим законом  регламентується діяльність  Національної комісії з електронних  комунікацій, яка здійснює державне регулювання та державний нагляд в сфері електронних комунікацій.
Технологічний радіозв’язок на  залізницях України є типовим  представником сухопутного  рухомого радіозв’язку. Для  залізничного радіозв’язку  актуальність питань пов’язана з  необхідністю модернізації  радіомереж, які в теперішній час  працюють в аналоговому режимі в  метровому діапазоні радіохвиль. В  зв’язку з цим важливим є  запровадження сучасних  радіотехнологій з освоєнням нових діапазонів радіочастот.
В роботі розглянуті основні напрямки модернізації систем залізничного  технологічного радіозв’язку та  процедури планування,  виділення, розподілу та  користування радіочастотним  спектром у світлі нового  законодавства.

Біографії авторів

Андрій Олександрович Єлізаренко, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент кафедри транспортного зв’язку

Ігор Олександрович Єлізаренко, Харківській філія Українського державного центру радіочастот

провідний інженер

Посилання

Закон України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020 р. № 1089-IX із змінами та доповненнями. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text

Закон України «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» від 16.12.2021 р. № 1971-IX із змінами та доповненнями. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1971-20#Text

Слободянюк П.В. Довідник з радіомоніторингу/П.В. Слободянюк, В.Г. Благодарний, В.С. Ступак – Ніжин.: Тов «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – 588 с.

План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 р. №1340. Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2023-%D0%BF#Text

Порядок виконання та надання розрахунку електромагнітної сумісності для загальних користувачів, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 03.08.2022 №133.

Recomendation ITU-R P.1546-3. Method for point-to-area predictions for terrestrial services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz. 2007. – 57 с.

Правила організації та розрахунку мереж поїзного радіозв’язку ЦШ-0058. Державна адміністрація залізничного транспорту України Укрзалізниця, Київ –2009. 123 с.

Radio Regulations, editions of 2016: Volum 1: Articles. Режим доступу: https://nkrzi.gov.ua/images/upload/307/4298/Reglament_R_MCE_2016.pdf

Порядок ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 17.08.2022 №149. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1134-22#Text

Реєстр радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування. – Режим доступу: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=59&id=4182&language=uk.

Standard ETSI 102361-1 v1.4.5. Elektromagnetik compatibility and Radio spectrum Matters. Digital Mobile Radio (DMR) Systems. Part1. DMR AIR Interfase protocol – France. ETSI, 2007. – 172 с.

Транкінгові мережі залізничного технологічного радіозв’язку / О. В. Єлізаренко, А. О. Єлізаренко, В. П. Поляков, К. А. Трубчанінова; Харків, УкрДАЗТ – 2007. 114 с.

GSM-R. Procurement & Implementation Guide / International Union of Railways-Paris, 2009. – 246 с.

Рішення НКРЗІ № 411 від 19.10.2006 Про впровадження канальної сітки радіочастот 12,5 кГц для засобів зв’язку УКХ діапазону. Режим доступу до ресурсу https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=122&id=3876&language=uk

Приходько С.І. Особливості спільної роботи радіостанцій з різним частотним рознесенням канальної сітки частот / С.І. Приходько, А.О. Єлізаренко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2023. – №2. – С. 36-42.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-28