DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.53062

Розробка інтелектуальної діагностичної інфраструктури в розподілених комп'ютерних системах та мережах

М A МИРОШНИК

Анотація


Пропонується нова інтелектуальна діагностична інфраструктура (ИДИ) і уніфікована програмна платформа, орієнтовані на вирішення задач прийняття рішень в розподілених комп'ютерних системах і мережах. Дана технологія базується на міждисциплінарній методології і включає в себе результати, отримані в різних фундаментальних і прикладних теоріях. Однією з таких прикладних теорій є теорія управління структурною динамікою розподілених комп'ютерних системах (РКС), що вирішують завдання моніторингу та управління складними об'єктами. В рамках даної теорії з єдиних позицій можна підійти до вирішення завдань структурно-функціонального синтезу вигляду зазначених РКС та оперативному вирішенню завдань конфігурації і реконфігурації їх структур в динамічно мінливих обстановці. На відміну від широко представлених на практиці існуючих спеціалізованих вузьких підходів і технологій вирішення завдань моніторингу та управління складними об'єктами, пропонована інфраструктура інтелектуального інтерактивного моніторингу та управління розподіленими об'єктами отримала широку та успішну реалізацію в різних предметних областях. Широкі перспективи відкриваються з використання даної технології і відповідних систем при створенні мережі ситуаційних центрів підтримки прийняття рішень при моніторингу та управління об'єктами в різних сферах.

 


Ключові слова


интеллектуальная диагностическая инфраструктура; распределенная компьютерная система; интегрированная система поддержки принятия решений; интеллектуальная информационная технология; унифицированная программная платформа

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мирошник М.А. Методы проектирования нечетких устройств принятия решений на основе программируемых логических интегральных микросхемах. / М.А. Мирошник, Корольова Я.Ю., Технология приборостроения. – 2009. – №2. – С. 16–23.

Мирошник М.А. Диагностическая инфраструктура с интеллектуальными свойствами в реконфигурируемых мультипроцессорных системах. / М.А. Мирошник, Корольова Я.Ю. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» 19-21 травня, Вінниця. – 2010. – С. 44–46.

Мирошник М.А. Интеллектуальные системы обработки данных в телекоммуникационных сетях. // М.А. Мирошник, Загарий Г.И.// Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. – Алушта. – 2011. – №4. – С. 146.

Мирошник М.А. Подход к проектированию компьютерных сетей с интеллектуальной диагностической инфраструктурой // М.А. Мирошник, Карпенко С.Г., Ковалева М.А., Панченко С.В. // Інформаційно – керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків – 2011. – №6. – С. 51-59.

Miroshnik M.A. Application of software complex for query processing in the database management system with a view of dispatching problem solving in Grid systems. / Miroshnik M.A. Kotukh V.G., Selevko S.N. // Telecommunications and radio engineering. – 2013. Vol.27, № 10, P. 875-891.

Мирошник М.А. Синтез распределенных компьютерных сред на базе компьютерных сетей Систем и обробки інформації. – 2013 – №7 (114), с.86-89.

Miroshnik M.A. Uses of programmable logic integrated circuits for implementations of data encryption standard and its experimental linear cryptanalysis. / Miroshnik M.A. Kovalenko M.A. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – №6, с.36-45.

Мирошник М.А., Котух В.Г., Герман Э.Е. Проектирование компьютерных систем с интеллектуальной диагностической инфраструктурой. / РАДІОТЕХНІКА: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2011. Вып. 164. С. 190–197.