DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.53652

Вдосконалення контактного матеріалу електрообладнання залізничного транспорту.

В С МОРОЗОВ

Анотація


У статті дана характеристика контактним матеріалам, які використовуються в електрообладнанні залізничного транспорту. Визначено, що застосовуваний на даний момент матеріал не відповідає сучасним техніко-економічним критеріям. Був розроблений новий композиційний матеріал на мідній основі, який містить борид титану, графіт, діоксид цирконію й оксид титану, що має підвищені контактний й питомий електричний опір, достатню стійкість до дуговому впливу й електроерозіі.


Ключові слова


электрооборудование; контактный материал на основе меди; композиционный материал

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Берент, В. Я. Материалы и свойства электрических контактов в устройствах железнодорожного транспорта [Текст] / В. Я. Берент. − М.: Интекст, 2005. − 408 с.

Березин, В. Б. Справочник электротехнических материалов [Текст] / Н. С. Прохоров, Г. А. Рыков, А. М. Хайкин. − 3-е изд. М.: Энергоатом издат, 1983. − 399 с.

Харитонов, Е. О. Разработка материалов для силовых разрывных и дугостойких электрических контактов с повышенными эксплуатационными характеристиками, используемых на железнодорожном транспорте [Текст]: автореф. дис. канд. тех. наук: 05.02.01 / Е. О. Харитонов; [Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский ин-т железнодорожного транспорта"]. − Москва, 2007. − 20 с.

Нотон, Б. Применение композиционных материалов в технике [Текст] / Б. Нотон. − М.: Машиностроение, 1978. − 508 с.

Пат. №94234 Україна, (2014) С22С 9/00. Модифікація електроконтактного матеріалу на основі міді / [Вовк Р.В., Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю., Морозов В.С.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. −

№u2014 03441, заяв. 04.04.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. №21.