DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.91439

Адаптивне декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування

Н. А. ШТОМПЕЛЬ

Анотація


Обґрунтована доцільність застосування алгебраїчних згорткових кодів перемежування для підвищення достовірності передачі інформації у каналах з пам’яттю. Запропоновано метод ітеративного декодування даних кодів на основі комбінованого підходу з використанням процедур адаптивного розповсюдження довіри та природних обчислень. Подано основні принципи реалізації основних етапів запропонованого методу декодування.


Ключові слова


адаптивне декодування; згорткові коди перемежування; природні обчислення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Боцул, А. В. Метод построения алгебраических сверточных кодов перемежения [Текст] / А. В. Боцул, А. С. Волков, С. И. Приходько, Н. А. Штомпель // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – № 136. – С. 232 – 235.

Боцул, А. В. Метод построения алгебраических несистематических сверточных кодов перемежения с произвольной скоростью кодирования [Текст] / А. В. Боцул, А. С. Волков, С. И. Приходько, Н. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. − Вип. 2 (105). − С. 8 – 11.

Боцул, А. В. Метод декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения [Текст] / А. В. Боцул, А. С. Волков, С. И. Приходько, Н. А. Штомпель // Системы обработки информации. – 2012. – Вып. 7(105). – С. 172 – 176.

Kothiyal, A. A comparison of adaptive belief propagation and the best graph algorithm for the decoding of linear block codes [Теxt] / A. Kothiyal, O. Y. Takeshita // Proceedings International Symposium on Information Theory (4 – 9 September, 2005). – 2005. – P. 724 – 728.

Жученко, А. С. Метод декодирования линейных блоковых кодов на основе популяционных процедур поисковой оптимизации [Текст] / А. С. Жученко, Н. Г. Панченко, С. В. Панченко, Н.А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 2 (117). – С. 25 – 29.

Штомпель, Н. А. Мягкое декодирование алгебраических сверточных кодов на основе природных вычислений [Текст] / Н. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 5 (120). – С. 14 – 18.

Штомпель, Н. А. Комбинированный метод декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Наук.-практ. конф. «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (м. Харків, 12 – 13 берез. 2014 р.): зб. тез доп. – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. – С. 96 – 97.