Зареєструватися

Щоб зареєструватися у цьому журналі заповніть форму нижче.

Натисніть сюди, якщо Ви вже зареєстровані у одному з журналів на цьому сайті.

Профіль

Для того, щоб ввести інформацію нижче додатковими мовами, спершу оберіть мову.
Ім'я користувача може складатися лише з рядкових літер, цифр та тире/символів підкреслення.
Пароль повинен бути не менше 6 символів.
Зображення для перевірки
Будь ласка, введіть літери, подані на зображенні вище.
  Іван Васильович Петренко = ІВП

(Ваше місце роботи, наприклад, "Київський національний університет імені Тараса Шевченка")
Положення про конфіденційність

Ідентифікатори ORCID можуть реєструватися лише у Реєстрі ORCID. Формат ідентифікаторів має відповідати стандартам ORCID та мати вигляд повного URI (наприклад, http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(наприклад, відділ та посада)
Робочі мови: Сповіщається поштою про публікацію нових випусків журналу.
: Має можливість надсилати статті до журналу.
: Дає свою згоду на рецензування рукописів для журналів на цій платформі.

* Позначає обов'язкові поля

Положення про конфіденційність

Дотримання редакційної етики

 

Редакція науково-технічного журналу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті" дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством. Це відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

Наведені нижче принципи є обов’язковими основами і нормами професійної поведінки для всіх сторін, залучених у процес створення, розгляду і публікації наукової статті: авторів, рецензентів, редакторів. Дотримання правил етики наукової публікації всіма учасниками процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність та підвищенню якості науково-технічного журналу "Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті".

- Конфлікт інтересів

Рецензенти повинні повідомляти редактору про наявність конфлікту інтересів внаслідок конкуруючих відносин або співпраці.

- Оригінальність роботи та плагіат

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Автори несуть відповідальність за те, що вони надали повністю самостійну роботу, і якщо вони використовували чужі роботи і / або висловлювання,  то це повинно обов’язково відображатися у формі відповідних посилань і цитат.

- Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи.

- Положення про конфіденційність

Особисті дані та контактні телефони, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу.