DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.120001

Метод відновлення сегментів відеокадру на основі реконструкції двовимірного структурного представлення трансформант в умовах збереження цілісності інформації.

В. В. БАРАННИК, Д. А. ТАРАСЕНКО, Н. А. КОРОЛЕВА

Анотація


У статті обґрунтовується значущість дистанційних відеоінформаційних сервісів з використанням платформ аеромобільного базування для підвищення ефективності управління відомчими організаціями. Показано системні проблеми щодо зниження інформаційної інтенсивності динамічного відеоресурсу на основі стандартизованих інформаційних технологій обробки і передачі потоку кадрів в умовах забезпечення необхідного рівня синтаксичної і семантичної цілісності інформації. Обґрунтовується, що додаткове зниження інформаційної інтенсивності кадрів Р-типу в заданих умовах цілісності інформації є в рамках локалізації дисбалансу між кількістю скороченої психовізуальної надмірності і рівнем спотворення. Для цього пропонується враховувати нові структурні закономірності, які створюються у процесі формування двовимірного спектрального структурного простору, а саме здійснювати його перетрансформацію. Виконано побудову методу реконструкції вектора ідентифікатора ущільненого ДСП простору на основі його двокаскадної ідентифікації шляхом двоосновного об'єктно-позиційного декодування в умовах наявності парної нерівності між елементами, кількість яких є нерівномірною і контекстно залежною.


Ключові слова


відеоресурс, градієнт; сегмент; об'єктно-позиційне число; ефективне синтаксичне кодування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кашкин, В. Б. Цифровая обработка аэрокосмических изображений [Текст] : конспект лекций / В. Б. Кашкин. – Красноярск, 2008. – 121 с.

Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні [Текст] / А. М. Алімпієв, В. В. Бараннік, Т. В. Белікова, С. О. Сідченко // Системи обробки інформації. – Харків: ХНУПС, 2017. – № 4(150). – С. 113 121.

Исследование характеристик сервиса дистанционного предоставления видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях [Текст] / С. С. Шульгин, А. А. Красноруцкий, О. С. Кулица // Открытые компьютерные информационные интегрированные технологии. – 2015. – №70. – С. 263 270.

Gonzalez, R. Digital image processing [Text]. – M.: Technosphere, 2005. – 1072 p.

Миано, Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии [Текст] : учеб. пособие / Дж. Миано. – М.: Триумф, 2003. – 36 с.

Лидовский, В. В. Теория информации [Текст] / В. В. Лидовский. – М.: Компания Спутник+, 2004. – 111 с.

Yudin O., Frolov O., Ziubina R. Quantitative quality indicators of the invariant spatial method of compressing video data [Тext] // Problems of Infocom-munications Science and Technology (PIC S&T), Second International Scientific-Practical Conference. – 2015. – Р. 227-229. – doi.org/10.1109/infocommst. 2015.7357320.

Красильников, Н. Н. Цифровая обработка изображений [Текст] / Н. Н. Красильников. – М.: Вузовская книга, 2011. – 320 с.

Stankiewicz O., Wegner K., Karwowski D., Stankowski J., Klimaszewski K., Grajek T. Encoding mode selection in HEVC with the use of noise reduction [Тext] // International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). – Poznan, 2017. – Р. 1-6.

Zhang Y., Negahdaripour S., Li Q. Error-resilient coding for underwater video transmission [Тext] // OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, Monterey, CA, 2016. – Р. 1-7.

Wang S., Zhang X., Liu X., Zhang J., Ma S., Gao W. Utility-Driven Adaptive Preprocessing for Screen Content Video Compression [Тext] // Transactions on Multimedia, March. – 2017. – Vol. 19, no. 3. – Р. 660-667.

Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео [Текст] : учеб. пособие / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М.: ДИАЛОГ – МИФИ, 2003. – 384 с.

Barannik V. V., Ryabukha Yu. N., Podlesnyi S. A. Structural slotting with uniform redistribution for enhancing trustworthiness of information streams [Electronic resourse] // Telecommunications and Radio Engineering, Elektrosvyaz and Radiotekhnika. – 2017. – N 76 (7). – P. 607. doi: /10.1615/TelecomRadEng.v76.i7.40.

Alimpiev A. N., Barannik V. V., Sidchenko S. A. The method of cryptocompression presentation of videoinformation resources in a generalized structurally positioned space [Electronic resourse] // Telecommunications and Radio Engineering, English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika. – 2017. – №76 (6). – Р. 521-534, doi: 10.1615/TelecomRadEng.v76.i6.60.

Хаханов, В. И. Модели и архитектура вейвлет преобразований для стандарта JPEG 2000 [Текст] / В. И. Хаханов, И. А. Побеженко // АСУ и приборы автоматики. – 2007. – №2(139). – С. 4–12.

Гуржий, П. Н. Адаптивне одноосновне позиційне кодування масивів довжин серій двійкових елементів [Текст] / П. Н. Гуржий, Ю. П. Бойко, В. Ф. Третяк // Радіоелектроніка і інформатика. – 2013. – №2. – С. 12–17.

Barannik V., Krasnorutskiy A., Ryabukha Y. N., Okladnoy D. E. Model intelligent processing of aerial photographs with a dedicated key features interpretation [Electronic resourse] // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), 2016, Lviv. – Р. 736, doi: 10.1109/TCSET.2016.7452167.

Баранник, В. В. Рябуха Ю.Н. Концептуальный метод повышения безопасности дистанционного видеоинформационного ресурса в системе аэромониторинга кризисных ситуаций на основе интеллектуальной обработки видеокадров [Текст] / В. В. Баранник, Ю. Н. Рябуха // Радиоэлектронные компьютерные системы. – 2015. – № 3. – С. 19–21.

Баранник, В. В. Метод синтаксического представления идентификационного структурного пространства трансформанты для информационных технологий кодирования видеопотока [Текст] / В. В. Баранник, Д. А. Тарасенко // Радиоэлектроника и информатика. – 2016. – № 3. – С. 29–38.