№ 6 (2017)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Головні переваги сепарабельного програмування для багатовимірних задач PDF
Г. В. АЛЬОШИН 3-8
Розрахунковий комплекс оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій очищення систем дизеля та тепловоза PDF
Д. О. АУЛІН, А. О. КАГРАМАНЯН, А. П. ФАЛЕНДИШ, О. В. РУДКОВСЬКИЙ 9-15
Математична модель суміші сигналу й багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв залізничної автоматики. PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА 16-19
Удосконалення методу ієрархічної інтерполяції на основі використання нейронних мереж PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Н. А. КОРОЛЬОВА 20-24
Дослідження електромагнітних перехідних процесів у частотно-керованому електроприводі перемикальних пристроїв трансформаторів тягових підстанцій PDF
О. Д. СУПРУН, В. В. ПАНЧЕНКО, О. І. СЕМЕНЕНКО, Ю. О. СЕМЕНЕНКО 25-36
Метод відновлення сегментів відеокадру на основі реконструкції двовимірного структурного представлення трансформант в умовах збереження цілісності інформації. PDF (Русский)
В. В. БАРАННИК, Д. А. ТАРАСЕНКО, Н. А. КОРОЛЕВА 37-43