Чисельні дослідження умов безпеки руху поїздів з використанням математичних моделей стану залізничної колії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.126040

Ключові слова:

залізнична колія, швидкість руху, теорія надійності, безпека руху, математичне моделювання

Анотація

Для визначення норм допустимих вертикальних і горизонтальних нерівностей в умовах залізниць незагального користування розроблені математичні моделі із застосуванням положень теорії надійності, які враховують стійкість екіпажів, втомну міцність рейок, жорсткості і еквівалентні коефіцієнти дисипації рейкових опор. На підставі досліджень чисельними методами встановлені допустимі швидкості руху по нерівностях плану і профілю з різними амплітудами за різних умов експлуатації колій металургійних і гірничодобувних підприємств.

Біографії авторів

С. В. ПАНЧЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

професор, доктор технічних наук

О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, Український державний університет залізничного транспорту

професор, доктор технічних наук

Посилання

Даренський, О. М. Зміни деяких параметрів жорсткості рейкових скріплень типу КБ при їх експлуатації [Текст] / О. М. Даренський, Н. В. Бугаєць // Зб. наук. праць. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – № 111. – С. 282–294.

Даренский, А. Н. Результаты определения пространственных неупругих сопротивлений железнодорожного пути деформациям для условий промышленного транспорта [Текст] / А. М. Даренский // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – №6. – С. 78–82.

Даренський, О. М. Теоретичні та експериментальні дослідження залізничних колій промслового транспорту [Текст] : монографія / О. М. Даренський. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. – 204 с.

Даренський, О. М. Методи оцінювання впливу стану колії на безпеку руху промислового залізничного транспорту [Текст] / О. М. Даренський // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 130. – С. 86-94.

Капур, К. Надёжность и проектирование систем [Текст] / К. Капур, Л. Ламберсон. – М. : Мир, 1980. – 608 с.

Войнов, К. Н. Прогнозирование надёжности механических систем [Текст] : монография /

К. Н. Войнов. – Л. : Машиностроение, 1978. –208 с.

Губачова, Л. О. Надійність транспортних засобів [Текст] : монографія / Л. О. Губачова. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2009. – 124 с.

Губачева, Л. А. Определение функции эксплуатационной надежности [Текст] / Л. А. Губачева // Залізничний транспорт України. – 2006. – № 1. – С. 20-25.

Railway construction [Text] / Sz. Fisher, B. Eller, Z. Kada, A. Németh // Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2015. – 334 p.

СНиП 2.05.07-91 Споруди транспорту. Промисловий транспорт [Текст] / К., 1991. – 54 с.

Ангелейко, В. И. Железнодорожный путь и станции промышленных предприятий [Текст] / В. И. Ангелейко, В. И. Дмитриев, А. Н. Перцев. – К. : Вища школа, 1980. – 184 с.

Бондаренко, І. О. Надійність залізничної колії [Текст] : навч. посібник / І. О. Бондаренко, Д. М. Курган, М. А. Арбузов; Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. трансп. ім. акад. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – 156 с.

Даренський, О. М. Аналіз розвитку теорій розрахунків залізничних колії [Текст] / О. М. Даренський, Е. А. Бєліков // Зб. наук. працьУкр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 154. – С. 149-155.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27