№ 1 (2018)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Чисельні дослідження умов безпеки руху поїздів з використанням математичних моделей стану залізничної колії PDF
С. В. ПАНЧЕНКО, О. М. ДАРЕНСЬКИЙ 3-9
Особливості впровадження сучасних цифрових радіотехнологій на мережах зв’язку залізниць PDF
А. О. ЄЛІЗАРЕНКО, І. О. ЄЛІЗАРЕНКО 10-16
Концептуальні підходи до організації транспортних мереж зв’язку Укрзалізниці PDF
А. Ю. БУКІН, Т. О. ПІНЕВИЧ 17-23
Приймання інформаційних сигналів систем залізничної автоматики в умовах дії трикомпонентної завади PDF (Русский)
О. М. АНАНЬЕВА 24-28
Метод оцінки ефективності сегментації текстурних областей зображення PDF (Русский)
А. И. ИВАНЮК, Т. В. КОВАЛЕНКО 29-34
Формування моделі оцінки ризиків на сортувальній станції при оперуванні вагонами з небезпечними вантажами із використанням математичних апаратів нечіткої логіки та байєсових мереж PDF
Д. М. ЧЕХУНОВ 35-41