Особливості впровадження сучасних цифрових радіотехнологій на мережах зв’язку залізниць

Автор(и)

  • А. О. ЄЛІЗАРЕНКО Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8567-7576
  • І. О. ЄЛІЗАРЕНКО Харківська філія Українського державного центру радіочастот,

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.126063

Ключові слова:

залізничний технологічний радіозв’язок, цифрові радіотехнології DMR, GSM-R та LTE-R, принципи побудови, рекомендації із застосування, розрахунок зон обслуговування радіомереж

Анотація

Проведено порівняльний аналіз цифрових радіотехнологій DMR, GSM-R та LTE-R. Розглянуто принципи побудови та основні техніко – експлуатаційні характеристики радіозасобів та напрямки використання для технологічних абонентів залізничного транспорту. Розроблено рекомендації з впровадження радіозасобів DMR, GSM-R та LTE-R на мережах рухомого радіозв’язку залізниць.

Проведені розрахунки показали зменшення дальності радіозв’язку в мережах GSM-R та LTE-R, що призводить до збільшення необхідної кількості базових станцій та зростання  вартості інфраструктури мереж.

Біографії авторів

А. О. ЄЛІЗАРЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

к.т.н., доцент

І. О. ЄЛІЗАРЕНКО, Харківська філія Українського державного центру радіочастот

провідний інженер

Посилання

Радиотехнические системы железнодорожного транспорта [Текст] : учебник для вузов ж.-д. трансп. / Ю. В. Ваванов, А. В. Елизаренко, А. А.Танцюра [и др.]. – М.: Транспорт, 1991. –303 с.

Standard ETSI 102361-1 v1.4.5. Elektromagnetik compatibility and Radio spectrum Matters. Digital Mobile Radio (DMR) Systems. Part1. DMR AIR Interfase hrotocol – France. ETSI, 2007.

GSM-R. Procurement & Implementation Guide [Тext] / International Union of Railways-Paris, 2009. – 246 p.

Правила експлуатації поїзного радіозв’язку [Текст]: затв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 24.09.2007 р № 452-Ц. – К., 45 с.

ITU-R IMT-Advanced 4G standards to usher new era of mobile broadband communications // International Telecommunication Union, 2010. – URL: http://www.itu.int/net/hressoffice/press.

Тихвинский, В. О. Сети мобильной связи LTE: технологии и архитектура [Текст] /

В. О. Тихвинский, С. В. Терентьев, А. Б. Юрчук. – М. : Эко-Трендз, 2010. – 284 с.

Єлізаренко, А. О. Розробка методології розрахунку дальності дії каналів рухомого радіозв’язку в умовах впливу інфраструктури залізниць [Текст] / А. О. Єлізаренко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – №2. – С. 61-65.

Горобец, Н. Н. Особенности расчета энергетических характеристик каналов подвижной радиосвязи [Текст] / Н. Н. Горобец, А. А. Елизаренко // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный науч.-техн. сб. – Харьков: ХНУРЭ, 2017. – Вып. 188. – С. 116-125.

Єлізаренко, А. О. Удосконалена статистична модель для розрахунку енергетичних характеристик каналів залізничного технологічного радіозв’язку [Текст] /

А. О. Єлізаренко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – №2. – С. 37-42.

Пилипенко, А. М. Проектирование беспроводной городской сети связи четвертого поколения [Электронный ресурс] / А. М. Пилипенко, С. А. Ефремов // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 12. – Режим доступа: http://web.snauka/issues/2015/12/61436.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-27