DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.131723

Розробка алгоритму статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної сіткової інтерполяції

А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Н. А. КОРОЛЬОВА, С. В. РОДІОНОВ, С. В. ІНДИК

Анотація


У статті обґрунтовується значущість питання компресії зображень, а також розробки нових алгоритмів на основі ієрархічної сіткової інтерполяції. Показано системні проблеми зниження ефективності алгоритмів статистичного кодування, які пов'язані з тим, що раніше були поширені зйомки з літальних апаратів або космічного сегмента, тому зараз доводиться мати справу з даними, що містять великоформатні канали. У зв'язку з цим було запропоновано алгоритм, який може використовуватися в будь-яких методах компресії, в яких потрібно кодувати декорельований сигнал.

 

Ключові слова


стиск зображень; інтерполяція; квантування; кодування; алгоритм компресії; надмірність; метод стиснення

Повний текст:

PDF

Посилання


Sayood, K. Introduction to data compression [Text] / К. Sayood. – 4th ed. – Waltham, MA: Morgan Kaufmann, 2012. – 768 p. – ISBN: 978-0-12-415796-5.

Претт, У. К. Цифровая обработка изображений [Текст] / У. К. Претт. – М. : Мир, 1982. – Кн. 1. – 312 с.

Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео [Текст] / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин. – М. : ДИАЛОГ – МИФИ, 2003. – 384 с.

Миано, Дж. Форматы и алгоритмы сжатия изображений в действии [Текст] : учеб. пособие / Дж. Миано; пер. с англ. – М. : Триумф, 2003. –

с.