№ 2 (2018)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Енергетичні характеристики однофазного активного випрямляча струму при синусоїдальній і трапецеїдальній широтно-імпульсній модуляції PDF (Русский)
В. Г. ЯГУП, А. А. КРАСНОВ, В. В. БОЖКО 3-11
Визначення параметрів розподілів при оціненому коефіцієнті варіації PDF (Русский)
В. А. ВОЛОДАРСКИЙ 12-17
Формалізація технології переробки вагонопотоків із небезпечними вантажами на сортувальній станції на основі експозиції ризику PDF
Т. В. БУТЬКО, В. М. ПРОХОРОВ, Д. М. ЧЕХУНОВ 18-22
Розробка нових програмних компонент для системи управління дизель-поїздом PDF (Русский)
Г. В. ГЕЙКО 23-31
Розробка алгоритму статистичного кодування при компресії зображень на основі ієрархічної сіткової інтерполяції PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ, Н. А. КОРОЛЬОВА, С. В. РОДІОНОВ, С. В. ІНДИК 32-37
Система виконання сервісів Укрзалізниці як композитних додатків у розподіленій мережі PDF
С. С. БУЛЬБА, Н. В. ЛУКОВА-ЧУЙКО, І. В. ЛЕЛЕТ 38-42