DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.140327

Оптимізація конструкції розв’язок підходів залізничного вузла для умов швидкісного руху поїздів

О. В. РОЗСОХА, Ю. В. СМАЧИЛО, О. М. ПАВЛЕНКО

Анотація


У статті узагальнена та набула подальшого розвитку теорія проектування об’єктів транспортної інфраструктури на прикладі розв’язок підходів до залізничного вузла. Подано математичну модель визначення оптимальних конструктивних параметрів розв’язок колій в залізничних вузлах з позиції ресурсозбереження та забезпечення безпеки руху. Діючі методи розрахунку колієпровідних розв’язок спрямовані на побудову геометричних форм без проведення оптимізаційних розрахунків щодо визначення конструктивних параметрів колієпровідних розв’язок. Модель базується на мінімізації капітальних витрат у будівництво колієпровідної розв’язки при оптимальних кутах перехрещення колій, радіусах кривих дільниць та марках хрестовин стрілочних переводів. Подано у загальному вигляді модель управління ризиками виникнення транспортних подій на підходах до вузла.


Ключові слова


колієпровідні розв’язки; підходи до вузла; оптимізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Пазойский, Ю. О. Организация пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте (в примерах и задачах) [Текст] / Ю. О. Пазойский, Л. С. Рябуха, В. Г. Шубко; под ред. В. Г. Шубко. – М. : Транспорт, 1990. – 240 с.

Пасажирські перевезення (залізничний транспорт) [Текст] : навч. посібник / Т. В. Бутько, О. А. Малахова, А. В. Прохорченко, Д. В. Константінов. – Харків : Райдер, 2014. – 260 с.

Корнаков, А. М. Развязки железнодорожных линий в узлах [Текст] / А. М. Корнаков. − М. : Трансжелдориздат, 1962. − 154 с.

Модели, методы и алгоритмы автоматизированного проектирования железнодорожных станций [Текст] : монографія / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Р. В. Вернигора, В. В. Малашкин. − Днепропетровск : Маковецкий, 2010. – 156 с.

Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза ССР [Текст] : ВСН 56-78/МПС СССР. − Изд. офиц. − М. : Транспорт, 1978.  174 с.

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Правдин, Т. Н. Банек, В. Я. Негрей [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Правдина. − М. : Транспорт, 1984. − 296 с.

Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Правдин, В. Г. Шубко, Е. В.

Архангельский [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Правдина и В. Г Шубко. − М. : Маршрут, 2005. − 502 с.

Галузеві будівельні норми України. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування [Текст] :

ГБН В.2.3-37472062-1:2012 : затв. Міністерством інфраструктури України 17.01.2013 : замість ВСН 207-89/МПС СССР: чинні від 01.03.2013. − К. [б. в.], 2012.  112 с.

Проектирование железнодорожных станций и узлов [Текст] : справ. и метод. пособие / под ред. А. М. Козлова и К. Г. Гусевой. − М. : Транспорт, 1981. − 592 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операций [Текст] / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – Т. 1. – 336 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операций [Текст] / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – Т. 2. – 488 с.

Вагнер, Г. Основы исследования операций. [Текст] / Г. Вагнер. – М. : Мир, 1973. – Т. 3. – 502 с.

An, M. An intelligent railway safety risk assessment support system for railway operation and maintenance analysis [Text] / M. An, S. Huang, W. Ling // The Open Transportation Journal. – 2013. – Vol. 7. –

P. 42–47.

Risk assessment of railway transportation systems using Timed Fault Trees [Electronic resource] / Z. Peng, Y. Lu, A. Miller et al. // Quality and Reliability Engineering International. – 2014. – P. 181–191. doi: 10.1002/qre.1738

Leitner, B. A general model for railway systems risk assessment with the use of railway accident scenarios analysis [Electronic resource] / B. Leitner // Procedia Engineering. – 2017. – Vol. 187. – P. 150–159. doi: 10.1016/j.proeng.2017.04.361

Управление рисками возникновения транспортных происшествий на железнодорожном транспорте [Текст] / А. В. Розсоха, Ю. В. Смачило // Management, safety and ecology. Education public science. : Proceedings of the International scientific technical conference. Volume 3. / Bulgaria, Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0” – Veliko Tarnovo : Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 2017. – С. 252–254.