№ 3 (2018)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Взаємна кореляція компонентів завад роботі тональних рейкових кіл PDF
С. В. ПАНЧЕНКО, О. М. АНАНЬЄВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЄВ 3-7
Дослідження сучасних методів і засобів швидкісної діагностики дефектів залізничних рейок (огляд) PDF
В. О. НІЧОГА, В. І. ШКЛЯРСЬКИЙ, В. Г. СТОРОЖ, Ю. М. МАТІЄШИН, Л. В. ВАЩИШИН 8-22
Оптимізація конструкції розв’язок підходів залізничного вузла для умов швидкісного руху поїздів PDF
О. В. РОЗСОХА, Ю. В. СМАЧИЛО, О. М. ПАВЛЕНКО 23-30
Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для розв’язання SAT задачі PDF
А. Б. БОЙНІК, В. М. БУТЕНКО, О. В. ГОЛОВКО, М. В. УШАКОВ 31-38
Синтез перевіряючих тестів на основі циклічних відмітних послідовностей PDF (Русский)
Я. Ю. КОРОЛЕВА 39-43
Розрахунок впливу нелінійних ефектів в системах DWDM на енергетичні характеристики сигналу PDF
К. A. ТРУБЧАНІНОВА, Ю. Д. ЮР’ЄВА, А. С. ПАНЧЕНКО 44-49