DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.141983

Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу

О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, В. П. ШРАМЕНКО, Ю. Л. ТУЛЕЙ, О. А. ДУДІН, Я. С. ЛЕЙБУК

Анотація


Розроблено моделі і методи визначення приведеної вертикальної жорсткості рейкової нитки в точці контакту колеса і рейки, яка враховує пружні і геометричні характеристики рейок, жорсткості опор, відстані між ними і розподілену масу колії. Величина цієї жорсткості змінна в часі для кожного колеса у будь-який момент часу і відрізняється для різних коліс екіпажу. Запропонована математична модель реалізована в програмному комплексі Matlab і дасть змогу надалі виконати чисельні дослідження динаміки взаємодії колії і рухомого складу.

 

Ключові слова


балка на опорах; математична модель; динамічна система "екіпаж–колія"; приведена жорсткість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бесстыковой путь [Текст] / В. Г. Альбрехт, Е. М. Бромберг, Н. Б. Зверев [и др.]. – М. : Транспорт, 1982. – 206 с.

Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / Е. М. Бромберг, М. Ф. Вериго, В. Н. Данилов; под ред. М. А. Фишмана. – М. : Трансжелдориздат, 1956. – 280 с.

Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь [Текст] : монография / Г. М. Шахунянц. – М. : Транспорт, 1987. – 497 с.

Вериго, М. Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / М. Ф. Вериго, А. Я. Коган. – М. : Транспорт, 1986. – 589 с.

Белых, К. Д. О нагрузках от колес при расчете железнодорожного пути [Текст] / К. Д. Белых, М. К. Уманов, Г. Н. Малышко // Металлургическая промышленность. – 1976. – № 5. – С. 78-79.

Никеров, Н. С. Исследования сил взаимодействия рельсовых нитей и подрельсовых шпальных оснований [Текст] / Н. С. Никеров // Труды ЛИИЖТ. – Л. : ЛИИЖТ, 1977. – Вып. 416. –

С. 26-35.

Климов, В. И. Исследование влияния нелинейных характеристик подрельсового основания пути [Текст] / В. И. Климов, А. В. Рыбкин // Труды ДИИТа. – Днепропетровск : ДИИТ, 1987. –

Вип. 244/32. – С. 72-84.

Даренський, О. М. Теоретичні та експериментальні досліження роботи залiзничних колій промислового транспорту [Текст] : монографiя / О. М. Даренський, - Харків : УкрДАЗТ, 2011 – 204 с.

Даренський, О. М. Математична модель коливань залізничної колії як балки, яка має інерційні характеристики [Текст] / О. М. Даренський, Я. С. Лейбук // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків : УкрДАЗТ, 2017. – № 2(123). – С. 16-20.

Progress on wheel–rail dynamic performance of railway curve negotiation [Text] / Kaiyun Wang, Chao Huang, Wanming Zhai, Pengfei Liu, Shen Wang // Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) (2014), 1, P. 209–220.

Dailydka, S. Modelling the interaction between railway wheel and rail [Text] / J. Sadeghi, S. Shoja // Transport. – 2008. – Т. 23. – №. 3. – С. 236–239.

Otero, J. A mathematical model to study railway track dynamics for the prediction of vibration levels generated by rail vehicles [Text] / J. Otero, M. A. Martínez, de los Santos, S. Cardona // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit. – 2011.