№ 4 (2018)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Методи автоматизації проектування легкотестованих комп'ютерних систем і пристроїв на основі цифрових автоматів
М. A. МИРОШНИК, Л. А. КЛИМЕНКО, Ю. В. ПАХОМОВ 3-10
Активний тяговий перетворювач з широтно-імпульсною модуляцією для електровоза змінного струму з колекторними тяговими двигунами PDF
О. О. КРАСНОВ, В. Г. ЯГУП, В. В. БОЖКО 11-20
Розробка тривимірної моделі системи «рама візка - тягові електродвигуни» для електровоза ЧС4 за допомогою програмного продукту SolidWorks PDF
В. П. НЕРУБАЦЬКИЙ, О. А. ПЛАХТІЙ, Д. А. ГОРДІЄНКО 21-29
Експериментальні дослідження комп’ютерно-орієнтованих методів мінімізації плати за спожиту електроенергію PDF
О. С. ГАЙДЕНКО 30-34
Математична модель колії, яка має інерційні характеристики, під дією швидкісного рухомого складу PDF
О. М. ДАРЕНСЬКИЙ, В. П. ШРАМЕНКО, Ю. Л. ТУЛЕЙ, О. А. ДУДІН, Я. С. ЛЕЙБУК 35-40
Методи та засоби управління безпекою додатків PDF
О. В. КОВАЛЕНКО 41-44
Технологія інтелектуального управління сортувальною станцією на основі багатоцільової оптимізації з використанням генетичних алгоритмів PDF
Т. В. БУТЬКО, В. М. ПРОХОРОВ, Д. М. ЧЕХУНОВ 45-55
Підвищення безпеки руху поїздів та якості технічного обслуговування пристроїв автоматики за рахунок удосконалення організації навчання студентів PDF
О. В. ЛАЗАРЄВ, М. В. УШАКОВ, Н. М. ЛАЗАРЄВА 56-61