Формування інформаційно-керуючої системи стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті

Автор(и)

  • Є. А. ПАРХОМЕНКО Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Л. А. ПАРХОМЕНКО Український державний університет залізничного транспорту, https://orcid.org/0000-0003-1647-7746

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i5.146207

Ключові слова:

залізничний транспорт, пасажирські перевезення, стратегія, структура управління, топологія мережі

Анотація

Аналіз реалізації останніх проектів підвищення швидкості руху пасажирських поїздів у чинній системі управління залізничними пасажирськими перевезеннями України дає змогу зробити такі висновки: рішення щодо розвитку залізничної мережі приймаються розрізнено, не взаємопов’язано між собою і без комплексної оцінки їх впливу в довгостроковому періоді функціонування мережі; не існує централізованої системи стратегічного управління пасажирськими перевезеннями на залізничному транспорті, рішення приймаються не узгоджено з основними структурними підрозділами, що здійснюють пасажирські перевезення; не існує теоретично обґрунтованих техніко-економічних розрахунків щодо ефективності впровадження різних варіантів розвитку мережі залізничних пасажирських перевезень. Вищенаведені недоліки рішення задач розвитку топології залізничної мережі доводять необхідність створення Відділу стратегічного планування в межах Державної адміністрації залізничного транспорту України для реалізації системи стратегічного управління пасажирськими перевезеннями.

Для оптимізації каналів збору інформації та забезпечення підтримки прийняття стратегічних рішень на етапах аналізу, оцінки, вибору альтернатив та контролю виконання стратегії, що забезпечують взаємозв'язок всіх рівнів управління, у статті запропоновано створити Автоматизовану систему Стратегічного управління пасажирськими перевезеннями з реалізацією системи підтримки прийняття рішень для стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті.

Біографії авторів

Є. А. ПАРХОМЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

магістрант

Л. А. ПАРХОМЕНКО, Український державний університет залізничного транспорту

Український державний університет залізничного транспорту

Посилання

Перспективи використання інтелектуальних технологій на залізничному транспорті [Текст] / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко, С. І. Музикіна, Л. А. Пархоменко // Програма ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційні технології на залізничному транспорті» (Тель-Авів, 26 лютого – 4 березня 2012 р.). – С. 3.

Garth Saloner, Andrea Shepard, Joel Podolny. Strategic Management. – John Wiley & Sons, 2000. – 464 с.

Томпсон-мл., Артур А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа = Strategic Management: Concepts and Cases [Текст] / Артур А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд ІІІ. — 12-е изд. — М. : «Вильямс», 2007. – 328 с.

Гаскаров, Д. В. Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учеб. для вузов / Д. В. Гаскаров. – М. : Высш. шк., 2003. – 431 с.

Пьявченко, Т. А. Автоматизированные информационно-управляющие системы [Текст] / Т. А. Пьявченко, В. И. Финаев. – Таганpог : Изд- во ТРТУ, 2007. – 271 c.

Пасажирські перевезення (залізничний транспорт) [Текст] : навч. посібник / Т. В. Бутько,

О. А. Малахова, А. В. Прохорченко, Д. В. Константінов; за ред. Т. В. Бутько; [УкрДАЗТ]. – Харків : Райдер, 2014. – 260 с.

Гимади, Э. Х. Математические модели и методы принятия решений [Текст] / Э. Х. Гимади, Н. И. Глебов. – Новосибирск : НГУ, 2008. – 144 с.

Вендров, А. М. Современные методы и средства проектирования информационных систем [Текст] / А. М. Вендров. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-30