DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v24i6.185665

Аналіз просторового розподілу акустичного випромінювання в розкриві кільцевих мікрофонних решіток у вільному просторі

М. A. ОМАРОВ, Р. И. ЦЕХМИСТРО, В. А. ЛУКЬЯНОВА, А. В. ГРЕЧКО

Анотація


У роботі здійснено комп'ютерний аналіз просторового розподілу інтенсивності звукового випромінювання решіток випромінювачів сферичних хвиль на малих відстанях. Було проведено аналіз впливу кількості випромінювачів, радіуса решітки на розподіл амплітуди акустичного поля поблизу випромінювачів. Амплітудні і фазові характеристики на малих відстанях від кільцевої мікрофонної решітки були досліджені чисельно. Були проаналізовані фізичні закономірності просторового розподілу акустичного поля мікрофонної решітки.

  

Ключові слова


акустичне випромінювання; решітка звукових випромінювачів; комп'ютерний аналіз просторового розподілу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мьо Ти Ха. Аппаратные и программные средства реального времени для одно- и двумерных микрофонных решеток : дисс. … канд. техн. наук. Москва, 2007. 169 с.

BSWA Technology: product Catalogue. China, BSWA Technology Co., Ltd, 2008. URL : http://www.bswa-tech.com (дата обращения : 01.09.2014).

Tutorialfor MEMS microphones. URL : http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/ document/application_note/DM00103199.pdf .

Цехмистро Р. И. Особенности излучения телекоммуникационных импедансных проволочных антенн. Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-тех. сб. 2004. № 139. С. 28 -32.

Gorobets N. N., Gorobets Yu. N., Tsekhmistro R. I. Near-Field Effects in the Electromagnetic Power Distribution in the Vicinity of an Array of Hertzian Dipoles. Telecommunications and radio engineering. 1999. Vol. 53, № 3. P.24- 29.

Горобец Н. Н., Горобец Ю. Н, Цехмистро Р. И. Влияние эффектов ближней зоны на распределение мощности электромагнитного поля вблизи решеток диполей Герца. Вiсник Харк. нац. ун-ту. Радіофізика та електроніка. 1998. № 405. С. 20-27.