Том 24, № 6 (2019)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті