DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i2.206825

Математична модель суміші сигналу та багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв тональних рейкових кіл

О. М. АНАНЬЄВА, М. М. БАБАЄВ, В. С. БЛИНДЮК, М. Г. ДАВИДЕНКО

Анотація


Спотворення інформаційних сигналів у тональних рейкових колах обумовлене багатьма факторами. Головним фактором є електромагнітні завади. Для створення пристроїв завадостійкого приймання інформаційних сигналів треба мати достатньо повну, обґрунтовану, гнучку й відносно просту математичну модель суміші сигналу та завад. В роботі запропоновано таку модель у вигляді адаптивної суміші. В якості врахованих завадових факторів виступають: завадова напруга від тягового струму в рейках та наведена напруга від лінії електропередач, завадова напруга від тягового перетворювача локомотива, імпульсна завада та стаціонарна випадкова напруга. Обґрунтовано та сформовано аналітичні описи цих завад, які допускають певні варіювання відповідно до апріорної неповноти експериментальних даних щодо них.


Ключові слова


тональне рейкове коло; завада; математична модель; оцінювання параметрів

Повний текст:

PDF

Посилання


Соболев Ю. В. Путевые преобразователи автоматизированных систем управления железнодорожного транспорта. Харьков : ХФИ «Транспорт Украины», 1999. 150 с.

Кулик П. Д, Ивакин Н. С., Удовиков А. А. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. Киев : Издательский дом «Мануфактура», 2004. 288 с.

Лисенков В. М. Теория автоматических систем интервального регулирования. Москва : Транспорт, 1987. 150 с.

Бадер М. П. Электромагнитная совместимость. Москва : УМК МПС, 2002. 638 с.

Djukanovic S., Popovic V. A Parametric Method for Multicomponent Interference Suppression in Noise Radars. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. 2012. Vol. 48, Issue 3. P. 2730-2738. doi:https://doi. org/10. 1109/taes. 2012. 6237624.

Liu Z., Liu H., Xu W., Chen Y. An Error-Minimizing Framework for Localizing Jammers in Wireless Networks. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. 2014. Vol. 25. Issue 2. P. 508-517. doi:https://doi. org/10. 1109/tpds. 2013. 33.

Ananieva O. Babaiev M., Blyndiuk V., Davidenko M. Improving and Interference Immunity of Railway Transport Control Systems. ICTE in Transportation and Logistics 2019. E. Ginters et al. (Eds.) Springer Nature Switzerland AG. 2020. P. 287-294. doi:https://doi. org/10. 1007/978-3-030-39688-6_36.

Ананьева О. М. Математическая модель смеси сигнала и многокомпонентной помехи на входе путевых устройств железнодорожной автоматики. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2017. № 6. С. 16-19.

Шаманов В. И. Помехи и помехоустойчивость автоматической локомотивной сигнализации. Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2005. 236 с.

Фалькович С. Е., Хомяков Э. Н. Статистическая теория измерительных радиосистем. Москва : Радио и связь, 1981. 288 с.