Том 25, № 2 (2020)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті