DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i2.206835

Входженння у зв’язок інформаційно-вимірювальних систем

Г. В. АЛЬОШИН, С. В. ПАНЧЕНКО, С. І. ПРИХОДЬКО

Анотація


 

 

Найрезультативнішим етапом будь-яких науково-дослідних робіт можна вважати етап отримання кінцевих цифрових значень ефективності,  оптимальних головних показників інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), тобто їхню цифровізацію, узагальнення, спрощення та автоматизацію, прискорення обробки, збереження та використання інформації про ІВС і всю галузь радіоелектроніки як складову частину економіки.

Найкращою за формою і показниками результатів оптимізації можуть бути криві обміну, за Л. С. Гуткіним [1], які прискорюють розрахунки для широкого діапазону показників ІВС і скорочують цикли оберту капіталів у галузі. Крім того, цифровізації підлягають також постановки задач і оптимальні алгоритми оптимізації.

Розглядання ІВС як перетворювачів вимірювальних параметрів у напругу для автоматики, або в цифрову індикацію, дозволяє: 1) проводити класифікацію ІВС і каналів за якістю; 2) визначати головні показники якості ІВС; 3) розкрити природу протиріччя між діапазоном і середньою похибкою вимірювання; 4) довести оптимальність фазових вимірювань при заданому рівні сигналу і малій смузі пропускання і діапазону; 5) запропонувати нові методи вимірювань при великих  діапазонах вимірювання, такі як панорамні, багатоканальні, багатоетапні, багатошкальні та комбіновані вимірювачі.

Розв’язання задач оптимізації ІВС сепарабельного програмування за рахунок модернізації методу оптимізації Ф. М. Вульфа [3] вперше отримали розв’язок в аналітичному вигляді, що найбільш корисно для цифровізації результатів, розширення діапазонів показників, постановки задач при різних  показниках і параметрах будь-якої фізичної природи.

 


Ключові слова


цифровізація галузі; оптимізація інформаційно-вимірювальних систем; класифікація якості систем

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуткин Л. С. Оптимизация радиоэлектронных устройств по совокупности показателей качества.Москва: Сов. радио, 1974.368 с.

Альошин Г. В. Ефективність інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем: підручник. МО України. Харків: ХУПС, 2005. 294 с.

Алешин Г. В., Богданов Ю. А. Эффективность сложных радиотехнических систем: монография. Киев: Наукова думка, 2008. 288 с.

Альошин Г. В. Оцінка якості інформаційно-вимірювальних систем. Харків: УкрДАЗТ. 2009. 300 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Основи систем автоматизованого проектування інформаційно-вимірювальних систем: навч. посібник. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 64 с.

Основи наукових досліджень: підручник / Г. В. Альошин, С. В. Лістровий, С. В. Панченко, С. І. Приходько. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 340 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Проблеми теорії телекомунікаційних систем та мереж: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 260 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Радіоавтоматика в системах зв’язку: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 290 с.

Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Оптимізація цифрових систем передачі: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 151 с.