Моделі і методи створення систем реалізації графіків руху високошвидкісних поїздів з адаптивною корекцією швидкості за фактичними параметрами проїзду Частина 1. Структура автоматичної системи нечіткого задання графіка швидкості руху рухомого об'єкта з її

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v26i4.247235

Ключові слова:

модель, адаптивна система, графік руху, високошвидкісний поїзд, адаптивна корекція швидкості, фактичні параметри проїзду

Анотація

Сформульовано основні вимоги до моделі системи автоматичного керування поїздом з нечітким заданням швидкості руху, запропоновано структуру моделі системи нечіткого задання швидкості з адаптивною корекцією помилки регулювання швидкості за фактичними параметрами проїзду на ділянках прямування, побудовано варіант нелінійного графіка зміни заданої швидкості руху для різних режимів проходження ділянок прямування

Біографії авторів

Борис Тимофійович Ситнік , Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Олександрович Бриксін , Український державний університет залізничного транспорту

кандидат технічних наук, доцент

Денис Вікторович Ломотько , Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор

Віолета Валеріївна Ситник, Український державний університет залізничного транспорту

магистрант

Ілля Валерійович Давидов , «Харківське відділення» філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» АТ «Укрзалізниця»

аспірант УкрДУЗТ , Головний інженер

Посилання

Краткий обзор истории высокоскоростных поездов в Японии. Ч. 2. Железные дороги мира. URL: https://zdmira.com/archive/2005/08.

Краткий обзор истории высокоскоростных поездов в Японии. Ч. 3. Железные дороги мира. URL: https://zdmira.com/archive/2005/09.

Краткий обзор истории европейских высокоскоростных поездов. Ч. 1. К итогам конгресса EurailSpeed 2005. Железные дороги мира. URL: https://zdmira.com/archive/2005/12.

Краткий обзор истории европейских высокоскоростных поездов. Ч. 2. Железные дороги мира. 2006. № 1. URL: https://zdmira.com/ archive/2006/01.

Гетьман Г. К. Теория электрической тяги: монография: в 2 т. Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж.-д. транспорта им. академика В. Лазаряна, 2010. Т. 2. 361 с. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11981/1/Getman.pdf.

Френкель С. Я. Техника тяговых расчетов: пособие. Гомель: БелГУТ, 2005. 80 с. URL: http://elib.bsut.by/bitstream/handle/123456789/494/frenkel_tehnika_ tyag_rasch.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Реализация нейронечетких моделей и регуляторов гарантированной точности /В. А. Брыксин,

В. С. Михайленко, Б. Т. Сытник, С. И. Яцько. Інформаціно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. № 4. С. 24–28.

B. Sytnik CONSTRUCTION OF AN ANALYTICAL METHOD FOR LIMITING THE COMPLEXITY OF NEURAL-FUZZY MODELS WITH GUARANTEED ACCURACY/B. Sytnik, V. Bryksin, S. Yatsko, Y. Vashchenko. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774. VOL 2, NO4(98) (2019). Р. 8–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_2%284%29__2.

Ліпчанський М. В. Моделювання, оптимізація та контроль систем керування рухомого складу приміського сполучення: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.07; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн.

ін-т». Харків, 2008. 20 c. URLhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Ильинский Н. Ф. Перспективы развития регулируемого электропривода. Электричество. 2003. № 2. С. 2–7.

Коваленко Н. А., Батурин А. П., Морозов В. Н. Автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения (ГИД Урал-ВНИИЖТ): учеб. пособ. Москва: МГУПС (МИИТ), 2015. 66 с. URL: https://docplayer. com/29582816.

Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием. Ч. 1. Оптимизация на основе критерия гарантированной степени устойчивости / Б. Т. Сытник, В. Б. Сытник, В. А. Брыксин, В. С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. № 2. C. 3–8.

Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием. Ч. 2. Моделирование цифровой системы третьего порядка с запаздыванием с ипользованием критерия гарантированной степени устойчивости / Б. Т. Сытник, В. Б. Сытник, В. А. Брыксин,

В. С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2011. № 3. C. 14–19.

Адаптивное управление в дискретных системах высокого порядка с запаздыванием. Ч. 3. Синтез адаптивного частотно-импульсного ПИ-регулятора с оптимизацией параметров настройки на основе критерия гарантированной степени устойчивости / Б. Т. Сытник, С. И. Яцько, В. А. Брыксин, В. С. Михайленко. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2012. № 1. C. 71–79.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року: [схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 430-р від 30 травня 2018р.]. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-nacionalnoyi- transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku.

Бриксін В. О. Моделі та методи автоматизованого керування рухом поїзда на основі адаптивної корекції швидкості: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.13.03; Нац. техн. ун-т «ХПІ». Харків, 2016. 20 с. URL: avtoreferat_2016_ Bryksin_Modeli_ta_metody.pdf. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/20137.

Прохорченко Г. О., Семененко Р. І. Розробка процедури автоматизованої побудови графіка руху поїздів на залізничному напрямку. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016. Вип. 165. С. 26–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpudazt_ 2016_165_6.

Бутько Т. В., Прохорченко Г. О. Формування процедури автоматизації розробки графіка руху поїздів на основі алгоритму штучних бджолиних колоній. Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізнич. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2015. Вип.9. С. 10–15. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpdnu_tstp_2015_9_4.

Логвінова Н. О. Оптимізація ходової швидкості руху вантажних поїздів на залізничному напрямку в умовах енергооптимального графіка руху поїздів. Електрифікація транспорту. 2015. № 9. С. 102–107. URL:http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eltr_2015_9_15.

Розвиток системи аналізу графіка виконаного руху пасажирських та приміських поїздів в ПАТ «Укрзалізниця» / С. М. Овчаренко, Т. О. Стегній, Л. В. Василькова, О. О. Овчаренко. Залізничний транспорт України. 2017. № 2. С. 21–24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZTU_2017_2_6.

Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic / T. Butko, A. Prokhorchenko, T. Golovko, G. Prokhorchenko. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2018. № 1(3). С. 30–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2018_1(3)__5.

Forming an automated technology to manage freight transportation along a direction / T. Butko, O. Kostiennikov, L. Parkhomenko, V. Prokhorov, G. Bogomazova. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2019. № 1(3). С. 6–13. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2019_1(3)__2.

Новий графік руху пасажирських потягів УЗ на 2022 рік - ЛІГА. Бізнес 07.10.2021. URL: https://biz.liga.net/ua/all/transport/novosti/uz-sostavila-grafik- dvijeniya-na-2022-god-izmenyat-58-marshrutov-dobavyat-18-novyh-poezdov.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-14