Шляхи відновлення логістики приміських пасажирських залізничних перевезень на неелектрифікованих ділянках залізниці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v27i4.271466

Ключові слова:

приміські пасажирські залізничні перевезення, дизель-поїзди, модернізація, ремоторизація, розвиток систем, маршрутна мережа

Анотація

У статті проаналізовано загальні тенденції падіння обсягів перевезень залізничним транспортом в приміському сполученні. Визначено причини цього в цілому загрозливого явища. Проаналізовано вплив зазначеного явища на економічний розвиток регіонів, громад та територій, встановлено можливі вкрай загрозливі наслідки цього явища. Зроблено висновок про необхідність вжиття негайних, комплексних і дієвих заходів задля припинення негативної тенденції та переходу до фази розвитку приміських пасажирських залізничних перевезень. Визначено комплексну проблему забезпечення рухомим складом для приміських перевезень на неелектрифікованих ділянках та запропоновано комплексний підхід щодо вирішення проблемних питань. Запропоновано орієнтовний план-графік з реалізації зазначеного комплексу заходів. Проведено прогнозування очікуваного ефекту від запровадження запропонованого комплексу заходів.

Біографії авторів

Денис Вікторович Ломотько, Український державний університет залізничного транспорту

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних систем і логістики

Олександр Михайлович Красноштан, Національний транспортний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту

Олександр Степанович Кава, Міністерство фінансів України

магістр, заступник Міністра фінансів України

Посилання

Про затвердження Загальнодержавної програми

розвитку малих міст: Закон України від 10.06.2012

р. № 1580-IV. Відомості Верховної Ради України

(ВВР). 2004. № 24. Ст. 332. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1580-15#Text

Бакалінський О. В. Маркетингове забезпечення

впровадження перспективних видів залізничного

рухомого складу: монографія. Київ: ДЕТУТ, 2012.

с.

Бакалінський О. В. Пілотне дослідження завад

пересуванню людей приміщеннями вокзалів станції

Київ-Пасажирський. Вісник економіки транспорту

і промисловості. 2014. № 45. С. 26-29.

Бараш Ю. С., Гайдук Н. О., Дребот Х. В. Проблеми

пасажирських перевезень у міждержавному

сполученні. Вісник Дніпропетровського

національного університету залізничного

транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2010.

№ 6. С. 242-249.

Вертель В. В., Калюжний О. С. Оцінка

конкурентоспроможності залізничного транспорту

на ринку пасажирських перевезень. Збірник

наукових праць Державного економікотехнологічного університету транспорту.

Сер. Економіка і управління. 2013. Вип. 23-24.

С. 118-122.

Гудкова В. П. Методологія забезпечення

ефективної діяльності підприємств сфери

пасажироперевезень: монографія. Київ: ДЕТУТ,

290 с.

Гудкова В. П., Кравчук О. М. Обґрунтування

необхідності впровадження нових інформаційних

технологій в сфері пасажирських перевезень

залізниць. Збірник наукових праць Державного

економіко-технологічного університету

транспорту. Сер. Економіка і управління. 2014.

Вип. 27. С. 78-87.

Константінов Д. В., Варталь С. М. Формування

актуальних напрямів розвитку пасажирських

приміських перевезень залізницями України.

Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 140.

С. 17-22.

Познякова О. В. Системний підхід в дослідженнях

потенціалу залізниць в сфері пасажирських

перевезень. Збірник наукових праць Державного

економіко-технологічного університету

транспорту. Сер. Економіка і управління. 2014.

Вип. 27. C. 125-133.

Flatau P. Housing and Labour Markets. International

Encyclopedia of Housing and Home. 2012. Pages 273-

Статистичні дані про Українські залізниці:

Офіційний портал Міністерства інфраструктури

України. URL: https://mtu.gov.ua/content/statistichnidani-pro-ukrainski-zaliznici.html. Назва з екрану.

Про застосування заборони ввезення товарів з

Російської Федерації: Постанова Кабінету

Міністрів України від 09.04.2022 р. № 426.

Офіційний вісник України. 2022. № 1. URL :

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zastosuvannyazaboroni-vvezennya-tovariv-z-rosijskoyi-federaciyi-

Buss, Davis, and Janis Eiduks. Controlling of train's

interior heating system for maximum energy

efficiency. Transport Problems. Vol. 14, no. 3,

Sept. 2019, pp. 121+. URL: Gale Academic

OneFile, link.gale.com/apps/doc/A614984678

/AONE?u=anon~501d3d1f&sid=googleScholar&xid=5

e5eb.

Дизельний поїзд для регіональних пасажирських

перевезень у трьохвагонному складі: Відкриті

торги з публікацією англійською мовою. URL :

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-14-

-c.

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

України з питань перевірки та оцінки стану

акціонерного товариства «Українська залізниця»,

розслідування фактів можливої бездіяльності,

порушення законодавства України органами

управління зазначеного підприємства, що призвели

до значного погіршення технічного стану

підприємства та основних виробничих показників:

Постанова Верховної Ради України від

02.2022 р. № 2055-ІХ.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-06