DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.51642

Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму

Я В ЩЕРБАК, Ю О СЕМЕНЕНКО

Анотація


 

Проведено аналіз роботи пасивних фільтрів, які використовуються на тягових підстанціях для придушення змінної складової вихідної напруги. При несиметрії вхідної напруги випрямлячем в мережу генеруються субгармоніки, для компенсації яких необхідно занадто громіздкі пасивні фільтри. Альтернативним рішенням є активні методи фільтрації субгармонік випрямленої напруги.


Ключові слова


тягова підстанція; пасивний фільтр; гармонійні складові; еквівалентна заважаюча напруга; коефіцієнт згладжування

Повний текст:

PDF

Посилання


ЦЕ-0024 Інструкція з технічного обслуговування та ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення та секціонування електрифікованих залізниць, затверджена наказом Укрзалізниці [Текст] від 21.12.2007 року № 618-Ц.

Слободчиков И.В. Повышения качества электрической энергии тяговой подстанции постоянного тока методами активной фильтрации [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.22.09 / И.В. Слободчиков. – Харьков, 2012. – 207 с.

Щербак Я.В., Слободчиков И.В. Анализ электромагнитных процессов в фильтрующей установке тяговой подстанции постоянного тока [Текст] // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2007. – №4 – С.48–52.

ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения [Текст]. – Введ. в Украине 01.01.2000. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 42 с.

Замкнутые системы преобразования электрической энергии [Текст] / В.Я. Жуйков, И.Е. Коротеев, В.М.Рябенький и др.; под ред. В.Я. Жуйкова. ¬Техника; Братислава: Альфа, 1989. - 320с.

Активна фільтрація вихідної напруги тягової підстанції постійного струму [Текст] / Я.В. Щербак., Ю.О. Семененко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, №127 2011 р.