№ 1 (2015)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Методи синтезу розподілених комп’ютерно-інтегрованих мереж і технологій інтелектуалізації, моніторингу та оптимізації режимів електропостачання і енергозбереження залізниць PDF
О І Стасюк, Л Л Гончарова, В Ф Максимчук
Метод оперативної діагностики помилок комп’ютерних пристроїв обробки даних комутаційно-комунікаційного вузла телекомунікаційної мережі, що функціонують у класі лишків PDF (English) PDF (English)
V A KRASNOBAYEV, M A MAVRINA
Розробка засобів захисту інформації в розподілених комп'ютерних системах та мережах PDF (Русский)
М A МИРОШНИК
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМА-ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF (Русский)
А Н ЛИТВЯК, С В КОМАР, В В КАЛАБАНОВ
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМА-ЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF (Русский)
Е В ЛАВРОВА
Дослідження характеристик телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку PDF
І О АСАУЛЕНКО, М А ШТОМПЕЛЬ
ПІДВИЩЕННЯ ОПЕАРТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ В РОЗПОДІЛЕНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ PDF (Русский)
М A КОВАЛЕНКО
Розробка алгоритму та застосування Maple - програми для визначення траєкторії автоматизованого транспортного засобу із заданими параметрами PDF
Г В МОРОЗОВА
Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму PDF
Я В ЩЕРБАК, Ю О СЕМЕНЕНКО
Технологічні аспекти прогнозування працездатності виробів газового обладнання та трубопровідних систем в процесі виробництва і ремонту PDF (Русский)
И Е БЕРЕЗНЯК
Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів PDF
О М ПІСКАРЬОВ, О І ФУРМАН
Формування моделі прогнозування обсягів вагонопотоків на станціях залізничного полігону PDF
О Е ШАНДЕР
Синтез системи управління сушильною установкою з використанням нечіткого контролера з самоналаштуванням PDF
Е Є ГЕРМАН, І Г ЛИСАЧЕНКО, К І БЕСПАЛОВ
Оцінка рівня переваги при порівнянні об'єктів за сукупністю показників PDF (Русский)
Т И КАТКОВА
РОЗРАХУНОК ТЯГОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНОГО ДВИГУНА СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДУ PDF (Русский)
С Г БУРЯКОВСКИЙ, Ар С МАСЛИЙ, Б Г ЛЮБАРСКИЙ, Ан С МАСЛИЙ