DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.52032

Аналіз результатів розрахунків напруженого стану рейкошпальної основи залізничних колій промислового транспорту

Н В БУГАЄЦЬ

Анотація


Наведено результати досліджень чисельними методами напруженого стану рейкошпальної основи залізничних колій промислового транспорту за допомогою моделей, які розроблені із застосуванням методу кінцевих елементів (МКЕ).

Розглянуті результати багатоваріантних розрахунків просторових напружено - деформованих станів баласту і земляного полотна в різних експлуатаційних умовах колій промислових підприємств.

В результаті проведених досліджень було рекомендовано використовування різноманітних матеріалів для підвищення несучої здатності рейкошпальної основи в умовах промислових підприємств.

 

 


Ключові слова


напружений стан рейкошпальної основи колій незагального користування

Повний текст:

PDF

Посилання


Путь и путевое хозяйство промышленных железных дорог [Текст] : учебн. пособие / В.Ф. Яковлев, Б.А. Евдокимов, В.Э. Парунакян, А.Н. Перцев. – М., 1990.- 341с.

Яковлев В.Ф. Специальные конструкции пути промышленных железных дорог [Текст]: монография / В.Ф. Яковлев.- Л.: ЛИИЖТ, 1981.- 43с.

Вериго М.Ф. Взаимодействие пути и подвижного состава [Текст] / М.Ф. Вериго, В.Н. Данилов, Е.М. Бромберг, М.А. Фришман – М.: Трансжелдориздат.- 1956. - С. 280.

Ангелейко В.И. Вывод основных уравнений для расчета рельса в горизонтальной и вертикальной плоскостях [Текст] : монография / В.И. Ангелейко. –Харьков : ХИИТ, 1958.- 38 с.

Шахунянц Г.М. Расчеты элементов верхнего строения пути на прочность [Текст] : учебник / Г.М. Шахунянц. – М. : МИИТ, 1939.- 154 с.

Даніленко Е.І. Вибір раціональних параметрів пружності для вітчизняних скріплень на залізобетонних шпалах [Текст] / Е.І. Даніленко, М.Д. Костюк, О.М. Жученко // Збірник наукових праць КУЕТТ, серія “Транспортні системи і технології” – 2003.- № 1-2. –С. 4-17.

Правила розрахунків залізничної колії на міцність в стійкість [Текст]: Е.І. Даніленко, В.В. Рибкін.-

К.: Транспорт України.-2006.-168 с.

Содержание балластной призмы железнодорожного пути [Текст] / под. ред. Е.С. Варызгина.- М.: Транспорт, 1978.- 142с.

Першин С.П. Вертикальная жесткость пути и его надежность [Текст] / С.П. Першин // Путь и путевое хозяйство.-1996.-№8.-С.8-10.

Волошко Ю.Д. Расчет рельса как балки на дискретных упругих опорах со случайными характеристиками [Текст] / Ю.Д. Волошко // Труды ДИИТ.- 1977.- № 196/19. -С. 93-98.

Даренський О.М. Теоретичні та експериментальні дослідження роботи залізничних колій промислового транспорту: монографія [Текст] / О.М. Даренський // Харків: УкрДАЗТ. – 2011.- С. 204.

Бугаєць Н.В. Вплив експлуатаційних характеристик промислових залізниць на змінення коефіцієнта постілі шпал [Текст] / Н.В. Бугаєць // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 9 (180) Ч.2 – С. 254–257.