№ 2 (2015)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Обґрунтування вибору матеріалів антифрикційних зносостійких покриттів деталей триботехнічного призначення PDF (Русский)
С С ТИМОФЕЕВ
Математичні моделі і комп’ютерно – орієнтовані методи моніторингу і ідентифікації аварійних режимів тягових мереж PDF
О І СТАСЮК, В Л ТУТИК, Л Л ГОНЧАРОВА, Г М ГОЛУБ
Чисельні дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних шпал типу СБ 3–0 в умовах промислового транспорту PDF
В Г ВІТОЛЬБЕРГ
Облік динаміки потоків приходів і витрат коштів при формуванні оптимального плану багатостадійного інвестування проектів розвитку підприємства PDF (Русский)
Т И КАТКОВА
Реалізація криптографічних алгоритмів на основі ПЛІС для цифрових розподілених систем PDF (English)
M A MIROSHNIK
Електричний імпеданс тягових рейок в діапазоні тональних частот. PDF (English)
V I HAVRYLIUK, V V MELESHKO
Удосконалена статистична модель для розрахунків енергетичних характеристик каналів залізничного технологічного радіозв’язку PDF
А О ЄЛІЗАРЕНКО
Розробка методів оцінки ефективності систем захисту інформації в розподілених комп'ютерних системах PDF (Русский)
В A КРЫЛОВА, А Н МИРОШНИК
Застосування методів підвищення живучості для забезпечення захищеності в розподілених телекомунікаційних системах PDF (Русский)
Т И КОРЫТЧИНКО
Перспективні конструкції проміжних скріплень для умов промислового залізничного транспорту PDF
О М ДАРЕНСЬКИЙ, Е А БЄЛІКОВ
Організація перевезень небезпечних вантажів на тактичному рівні PDF
Т В БУТЬКО, Т А ГОЙ
Аналіз результатів розрахунків напруженого стану рейкошпальної основи залізничних колій промислового транспорту PDF
Н В БУГАЄЦЬ
Адаптивне навчання нейронної мережі опорних векторів найменших квадратів PDF
Є В БОДЯНСЬКИЙ, А О ДЕЙНЕКО, Ж В ДЕЙНЕКО, М О ШАЛАМОВ
Метод квазіортогонального частотного мультиплексування на піднесних частотах PDF
Ю О СВЕРГУНОВА, В П ЛИСЕЧКО, Д О ЛЕГКА
Впровадження системи та пристрою автоматичного оповіщення працюючих на коліях залізничних станцій PDF
В П МОРОЗ, С О ЗМІЙ