DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.52048

Метод квазіортогонального частотного мультиплексування на піднесних частотах

Ю О СВЕРГУНОВА, В П ЛИСЕЧКО, Д О ЛЕГКА

Анотація


У статті вперше запропоновано загальні принципи реалізації методу, заснованого на елементах квазіортогонального частотного мультиплексування каналів. Сутність методу квазіортогонального частотного мультиплексування каналів полягає у використанні індивідуального розподілу частотних піднесних між різними частотними планами в спільній смузі частот, яке дозволяє збільшити пропускну спроможність системи.

 


Ключові слова


квазіортогональне частотне мультиплексування на піднесних частота; спектральні діри; частотні колізії; смуга частот; частотний пла; ансамбль; пропускна здатність каналу

Повний текст:

PDF

Посилання


Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами [Текст]: – М.: Радио и связь, 1985. - 384 с.

Ипатов В.П. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и приложения [Текст] : – ISBN 978-5-94836-128-4, М.:Техносфера, 2007. – 488 с.

Лисечко В.П., Харченко В.Н. Метод борьбы с внутрисистемными радиопомехами [Текст]: Список наукових праць, Харків, ХВУ, 2004. –232-237 с.

Лысечко В.П. Метод формирования ансамблей сложных сигналов на основе последовательностей с минимальным энергетическим взаимодействием. Системи озброєння і військова техніка. [Текст] : - Х.: ХУПС – Вип.. № 1 (1). 2005. – с.65-68.

Лисечко В.П., Корнілова С.Ю., Ухова Є.А. Дослідження методів розподілу частотних ресурсів в когнітивних радіомережах [Текст] : / В.П. Лисечко, С.Ю. Корнілова, Є.А. Ухова / Збірник наукових праць. – Х.: Харківського університету Повітряних Сил ім.. І. Кожедуба– Вип. 1 (31) –2012. – 137-145 с.

Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение [Текст] : Пер. с англ. / Б.Скляр. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 1104 с.

J. Mitola III and G.Q. Maguire Jr., "Cognitive Radio [Text] : Making Software Radios More Personal," IEEE Pers. Commun., vol. 6, no. 4, Aug. 1999. - 13-185 pp..

Шимків М.В. Метод моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації [Текст]: Вісник Національного технічного університету //М.В. Шимків, В.П. Лисечко, О.М. Прогонний, А.В. Гуменюк // Техніка та електрофізика високих напруг. – Х. :НТУ «ХПІ». - №60 (1033). – 2013. - 127 - 135 с.

Cherneva G., Dimkina E. An Invariance of the Performance of Noise-Resistance of Spread Spectrum Signals [Text]: Proceedings of the 9th International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, vol.5,N 2, . ISSN 2083-6473, Poland - 2011p. - 183-186 pp.