DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i5.55393

Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу

Г І КИРИЧЕНКО

Анотація


Вирішення складної багатофакторної проблеми – управління процесом доставки вантажу, що за своєю суттю складає проблему координації функціонування транспортного комплексу в умовах нечіткості та неповної інформаційної визначеності, доцільно здійснити, використовуючи методологію концептуально – логічного відображення та проектного моделювання транспортних систем.

 


Ключові слова


інформаційні технологі; автоматизована система; управління перевезеннями

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко Г. І. Проблематика застосування інфор-маційних технологій в управлінні процесами доставки вантажу Збірник наук. статей «Пробл. трансп.». – Вип. 9. – Київ: НТУ, 2012, – с. 17-27.

Петрашевский Л.П., Кириченко А.І. Пути повышения эффективности управления процессами доставки

грузов при мультимодальных перевозках Збірник наукових статей «Проблеми транспорту». – Вип. 9. – Київ:НТУ, 2012, – с. 3-16.

Усков А.А., Кузьмин А.В. Интеллектуальные технологии управления. Искусственные нейронные сети и нечёткая логика.- М. : Горячая линия-Телеком, 2004. – С. 143: ил., рос.

Н. Бурмаки. Теория множеств. М.: Кн.дом «Либроком», 2010.– С. 456.

Петрашевський О.Л., Данилевский В.В., Цымбал Н.Н. Адаптация методологии концептуально-логического отображения и проектного моделирования транспортных систем к задачам управления проектами. Київ. Проблеми транспорту. Збірник наукових праць.– 2010.–Випуск 7.–С. 56–60.

Кириченко Г.І. Концепція інтелектуальної транспортної системи управління процесами доставки вантажу. Залізничний транспорт України. – 2013. – №1. – С. 37-40.