№ 5 (2015)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу PDF
Г І КИРИЧЕНКО
Задача аналізу оптимізації геометричних розмірів лінійного двигуна нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу PDF
Б Х ЄРІЦЯН, Б Г ЛЮБАРСЬКИЙ, Д І ЯКУНІН
Побудова матриць нечіткої відповідності при синтезі системи офісів з управління програмами. PDF (Русский)
Ю A ПЕТРЕНКО
Проектування інтелектуальної системи моніторингу об'єктів транспортної інфраструктури. PDF (Русский)
М A МИРОШНИК
Нейромережева модель контролю стану виконавчого пристрою стрілочного приводу змінного струму в реальному часі PDF (Русский)
М М БАБАЕВ, В С БЛИНДЮК, Ю И БОГАТЫРЬ
Можливості модернізації комп’ютерної мережі інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці PDF
В М ПАХОМОВА
Векторна модель автоматизованого управління процесами експлуатації парків електричних двигунів залізничних стрілочних переводів
В М ОСОВИК
Нечітка мурашина системи вирішення задачі про рюкзак. PDF (Русский)
Т Г ПЕТРЕНКО, О С ТИМЧУК, Д Д КУЦЕНКО
Удосконалення технології організації групових поїздів оперативного призначення на основі синхронізації графіку руху на станціях обміну груп вагонів PDF
А М КИМАН
Приймання сигналів АЛСН в умовах дії двокомпонентної завади. PDF (Русский)
О М АНАНЬЕВА, М Г ДАВИДЕНКО
Параметризація схем обробки УЗД сонних артерій за допомогою еволюційних алгоритмів. PDF (Русский)
Т A МАХНО
Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації PDF
І О АСАУЛЕНКО, С І ПРИХОДЬКО, М А ШТОМПЕЛЬ
Пошук способів побудови інформаційних систем оцінювання складності ситуації в медицині і на транспорті на прикладі конкретних ситуацій. PDF (Русский)
М A ОМАРОВ, И И ЦЕХМИСТРО, А А ТРУБИЦИН