DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i5.55753

Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації

І О АСАУЛЕНКО, С І ПРИХОДЬКО, М А ШТОМПЕЛЬ

Анотація


Розглянуто класичні методи декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність, що дозволяють отримати жорстке та м’яке рішення. Встановлено, що задача декодування лінійних блокових кодів може бути сформульована у вигляді задачі цілочисельного програмування. На основі проведеного аналізу властивостей цільової функції запропоновано метод ітеративного декодування лінійних блокових кодів, який заснований на процедурах стохастичної оптимізації.

 


Ключові слова


декодування; коди з малою щільністю перевірок на парність; цільова функція; популяційні методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Штомпель, Н. А. Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: збір. наук. праць. – 2013. – № 27 (1000). – С. 163 – 168.

Штомпель, Н. А. Вычислительная сложность методов декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. – Вип. 6 (113). – С. 177 – 180.

Асауленко, И.А. Метод итеративного декодирования линейных блоковых кодов на основе стохастической оптимизации [Текст] / И. А. Асауленко, С.И. Приходько, Н.А. Штомпель // Матеріали стендових доповідей та виступів учасників 28-ої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (м. Харків, 24 – 25 вересня 2015 р.). – Інф.-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 4 (Додаток). – С. 27 – 28.

Асауленко, І. О. Аналіз підходів до підвищення вірогідності передачі даних у інформаційній інфраструктурі залізничного транспорту [Текст] / І. О. Асауленко, М. А. Штомпель // Материалы ІX Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте» (г. Киев, 17 ноября – 14 декабря 2014 г.). – Киев: ЭКУЖТ, 2014. – С. 164.

Асауленко, І. О. Дослідження характеристик

телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку [Текст] / І. О. Асауленко, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – 2015. – №1. – С. 34–41.

Wadayama, T. Gradient descent bit flipping algorithms for decoding LDPC codes / T. Wadayama, K. Nakamura, M. Yagita, Y. Funahashi, S. Usami, I. Takumi // IEEE Transactions on Communications.

– 2010. – Vol. 58, № 6. – June. – P. 1610 – 1614.

Карпенко, А. П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, вдохновленные природой [Текст]: учебное пособие / А.П. Карпенко. – Москва: издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 446 с.