DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.60191

Синтез нелінійного приймача сигналів АЛСН в умовах дії адитивної двокомпонентної завади

О М АНАНЬЕВА, М Г ДАВИДЕНКО

Анотація


Проведено синтез алгоритму та апаратної структури приймача, який працює в умовах дії двокомпонентної завади. Показано, що даний приймач повинен здійснювати формування двох певних величин, названих зваженою кореляційною та зваженою енергетичною сумами.

 

 


Ключові слова


двокомпонентна завада; оптимальний приймач; функція правдоподібності; нелінійний перетворюва; щільність розподілу ймовірностей

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Математична модель каналу передачі сигналів числових кодів АЛСН [Текст] / М.М. Бабаєв, О.М. Ананьєва, М.Г. Давиденко, В.О. Сотник // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 134. – С. 187-198.

Часові характеристики струму шунта та електрорушійної сили локомотивних котушок системи АЛСН [Текст] / Ананьєва О.М., Давиденко М.Г., Сотник В.О., Бабаєв М.М. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 127. – С. 56-78.

Аналіз кореляційних залежностей для синтезу приймача кодів АЛСН [Текст] / В.О. Сотник, М.М. Бабаєв, М.М. Чепцов // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – Вип. 34. – С. 49-56.

Нейромережева модель розпізнавання тривалості імпульсів та інтервалів кодів АЛСН [Текст] / В.О. Сотник, М.М. Бабаєв, М.М. Чепцов // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2013. – Вип. 36. – С. 67-78.

Ананьева, О.М. Прием сигналов АЛСН в условиях действия двухкомпонентной помехи [Текст] / О.М. Ананьева, М.Г. Давиденко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 5. – С. 52-56.

Тихонов, В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем [Текст] / В.И. Тихонов, В.Н. Харисов. – М.: Радио и связь, 2004. – 608 с.

Теория обнаружения сигналов [Текст] / П.С. Акимов, П.А. Бакут, В.А. Богданович [и др.]; под ред. П.А. Бакута. – М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.

Ширман, Я.Д. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех [Текст] / Я.Д. Ширман, В.Н. Манжос. – М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.