№ 6 (2015)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Оптимальний вибір параметрів радіоелектронних систем за умовним критерієм максимуму економічної ефективності PDF (Русский)
Г В АЛЕШИН, А В КОЛОМИЙЦЕВ
Визначення ефективності електрорухомого складу. Основні положення та підходи PDF
О М ПЕТРЕНКО, Б Г ЛЮБАРСЬКИЙ
Формалізація в процесах взаємоперетворення енергії в єдиній теорії взаємодій PDF
В Л ТУТИК
Дослідження моделі гібридної радіо-оптичної телекомунікаційної системи PDF
К A ТРУБЧАНІНОВА
Застосування інтелектуальної діагностичної інфраструктури для управління кібербезпекою PDF (Русский)
М A МИРОШНИК, В А КРЫЛОВА, А И ДЕМИЧЕВ
Вплив параметрів комплексної технології реновації на властивості антифрикційного покриття. PDF (Русский)
А Ю ДЁМИН
Дугостійкий електроконтактний матеріал на основі міді для електроапаратури тягового рухомого складу PDF (Русский)
Л A ТИМОФЕЕВА, В С МОРОЗОВ
XML і математичний апарат мереж Петрі PDF
В С СЕЛЕЦЬКИЙ
Синтез нелінійного приймача сигналів АЛСН в умовах дії адитивної двокомпонентної завади PDF (Русский)
О М АНАНЬЕВА, М Г ДАВИДЕНКО
Дослідження імовірнісного розподілу службових сигналів в когнітивному радіо PDF
В П ЛИСЕЧКО, Я Я ОБІХОД, Т М ОЛЕФІРЕНКО
Інтелектуальна система управління якістю послуг в мережах наступного покоління PDF
А С КАЛЬЧЕНКО
Процедура ідентифікації поїздів з використанням інформації АСК ВП УЗ PDF (Русский)
И В ЖУКОВИЦКИЙ, О И ЕГОРОВ
Реалізація адаптивного ПІД-регулятора з використанням ОРС-технології PDF
А К БАБІЧЕНКО, І Г ЛИСАЧЕНКО, Е Є ГЕРМАН