Вплив параметрів комплексної технології реновації на властивості антифрикційного покриття.

А Ю ДЁМИН

Анотація


У статті відображені результати експериментальних досліджень комплексної технології відновлення й підвищення ресурсу колінчатих валів транспортних двигунів. Для оцінки динаміки зміни даних експериментів був проведений регресійний аналіз. Визначено раціональні параметри розробленої технології шляхом моделювання поверхні кожного з властивостей покриття в середовищі комп'ютерної програми MathCAD, залежно від двох параметрів технологічного процесу.


Ключові слова


колінчастий вал; комплексна технологія реновації; антифрикційне покриття; раціональні параметри

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Тимофеева, Л. А. Совершенствование технологии восстановления работоспособности коленчатых валов дизелей транспортного назначения [Текст] / Л. А. Тимофеева, С. С. Тимофеев, А. Ю. Демин, Е. С. Ягодинский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. − 2014. − Т. 1, № 1 (67). − С. 60 − 64.

Тимофеев, С. С. Выбор технологии восстановления деталей транспортного назначения [Текст] / С. С. Тимофеев, А. Ю. Демин // Зб. наук. праць «Української державної академії залізничного транспорту». − 2014. − Вип. 143. − С. 216 − 221.

Пат. №109212 Україна, (2015) С21D 1/00. Спосіб поверхневого зміцнення колінчастих валів із залізовуглецевих сплавів / [Тимофеєва Л.А., Тимофєєв С.С., Дьомін А.Ю.]; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. − №а2014 02626, заяв. 17.03.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. №14.

Спиридонов, А. А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов [Текст] / А. А. Спиридонов. − М.: Машиностроение, 1981. − 184 с.

Адлер, Ю. П., Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий [Текст] / Ю.П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. − М.: Наука, 1976. − 284 с.
DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i6.59734

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.