Вдосконалення системи нахилу кузова для швидкісних поїздів з силовим приводом на базі лінійного двигуна

В И ОМЕЛЬЯНЕНКО, Г В КРИВЯКИН, Е С АФАНАСЬЕВА

Анотація


 Наведено короткий аналіз різних типів силових приводів, що використовуються в системах нахилу кузовів швидкісних поїздів. Визначені шляхи вдосконалення системи нахилу в частині кінематичної схеми і силового приводу. Запропонована вдосконалена кінематична схема механізму нахилу, яка дозволяє істотно знизити величину зусилля, що необхідне для повороту кузова на заданий кут. На основі закономірностей впливу електрофізичних і геометричних параметрів лінійного електромеханічного перетворювача на його робочі властивості, запропоновано реверсивний лінійний двигун полегшеної конструкції з тяговою характеристикою лінійної форми. Розроблена мостова схема живлення лінійних двигунів, що забезпечує їх синхронну роботу.


Ключові слова


швидкісний поїзд; лінійний двигун; кінематична схема; характеристика навантаження

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Омельяненко В.И. Поезда с наклоняемыми кузовами для скоростного пассажирского движения / В.И. Омельяненко, Г.В. Кривякин, Д.И. Якунин, Е.С. Редченко // Локомотив-информ. – Харьков: Техностандарт, 2008. – №5 С. 12-17.

Якунин Д.И. Электромеханическая система привода с линейным двигателем для наклона кузовов скоростного подвижного состава: Дис.

к-та техн. наук: 05.22.09 / НТУ «ХПИ». – Харьков, 2010. – 202 с.

Andersson E. The development of advanced high speed vehicles in Sweden / E. Andersson, N. Nilstam // Proc Instn Mech Engrs, 1984. – Vol. 198D, No 15. – P. 229 – 237.

Roger Barnett. Tilting Trains: The Italian ETR and the Swedish X-2000/ The University of California Transportation Center/ California High Speed Rail Series/ Working Paper, No. 113. – P.74.

Омельяненко В.И. Моделирование механизма наклона кузова с приводом на базе линейного двигателя/ В.И. Омельяненко, Б.Г. Любарский, Д.И. Якунин // Залізничний транспорт України. – 2011. – №2. – С. 48-52.

http://www.epicos.com/WARoot/News/ESW_ presentation.pdf, pp. 27-28, 2011.

Persson R. Tilting trains. Description and analysis of the present situation: Literature study / R. Persson. – Stockholm, KTH. – 2006. – P.94.

Редченко Е.С. Совершенствование кинематической схемы и линейного двигателя электропривода для системы наклона кузовов скоростных поездов: Дис. к-та техн. наук: 05.22.09 / НТУ «ХПИ». – Харьков, 2014. – 170 с.

Гапанович В.А. Высокоскоростной подвижной состав: Монография / В.А. Гапанович, В.Е. Андреев, Д.В. Пегов и др.; под ред. В.А. Гапановича // СПб: Издательство ООО «Типография «НП-Принт», 2014. – 304 с.

Кривякин Г.В. Влияние элементов конструкции линейного двигателя на тяговую характеристику привода наклона кузовов скоростных поездов / Г.В. Кривякин, Е.С. Редченко // Вестник НТУ «ХПИ» Транспортное машиностроение. – 2012. - № 18. – С. 107-111.

http://www.femm.info/wiki/HomePage.
DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.63823

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.