№ 1 (2016)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Математичні моделі і методи організації інноваційних систем комп’ютерного моніторингу мереж електропостачання залізниць PDF
О І СТАСЮК, Л Л ГОНЧАРОВА
Метод функціоналу правдоподібності у теорії радіосистем PDF (Русский)
Г В АЛЁШИН
Застосування інтелектуальної діагностичної інфраструктури для управління кібербезпекою. Частина 2. Підтримка життєвого циклу системи кіберзахисту PDF (Русский)
М A МИРОШНИК, В А КРЫЛОВА, А И ДЕМИЧЕВ
Вдосконалення системи нахилу кузова для швидкісних поїздів з силовим приводом на базі лінійного двигуна PDF (Русский)
В И ОМЕЛЬЯНЕНКО, Г В КРИВЯКИН, Е С АФАНАСЬЕВА
Дослідження характеристик методу декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації PDF
І О АСАУЛЕНКО, О С ЖУЧЕНКО, С І ПРИХОДЬКО, М А ШТОМПЕЛЬ
Забезпечення необхідної надійності функціонування каналів залізничного технологічного радіозв’язку PDF
А О ЄЛІЗАРЕНКО
Расчет показателей надежности систем при постепенных отказах элементов PDF (Русский)
В А ВОЛОДАРСКИЙ
Програмний комплекс вибору системи технічної експлуатації маневрового тепловозу PDF
А П ФАЛЕНДИШ, А Л СУМЦОВ, О В АРТЕМЕНКО
Розширення мереж Петрі і XML PDF
В С СЕЛЕЦЬКИЙ
Моделювання робочих параметрів модернізованих тепловозів як об’єктів випробувань PDF
А П ФАЛЕНДИШ, Д А ІВАНЧЕНКО