DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i1.63215

Метод функціоналу правдоподібності у теорії радіосистем

Г В АЛЁШИН

Анотація


Центральним поняттям в радіолокації та радіовимірах є функціонал правдоподібності (ФП), який використовується для синтезу оптимальних алгоритмів, вибору структури систем, сигналів, параметрів і для отримання  потенціальної точності вимірів. У роботі обгрунтовується, шо на відміну від функції правдоподібності, яка використовується у статистиці та при обробці масиву вимірювань, «функціонал правдоподібності» в інтегральному представленні за Вудвордом, Мідлтоном та інш., використовувати недоцільно.

 


Ключові слова


функціонал правдоподібності; радіосистеми; потенціальна точність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Вудворд Ф.М. Теория вероятности и теория информации с применением в радиолокации. М.: Сов. радио, 1968.

Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. М.: «Радио и связь», 1981, с.416.

Ван Трис. Теория обнаружения, оценок и модуляции. М.: Сов, радио, 1972. T.I.

Фалькович С.Е. Оценка параметров сигналов. М.: Сов. Радио, 1970.

Колмогоров А.Н. Интерполяция и экстраполяция стационарных случайных последов. // Изв. АН, СССР, сер. мат. 1941, № 5.

Алешин Г.В. Эффективность сложных радиотехнических систем./Г.В. Алешин, Ю.А.Богданов. - Київ, «Наукова думка», 2009, с.288.

Альошин Г.В. Особливості реалізації функціоналу правдоподібності. // Зб.наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2009, вип. №2, с.3-8.