Метод декодування лінійних блокових кодів на основі популяційних процедур пошукової оптимізації

Автор(и)

  • А. С. ЖУЧЕНКО УкрГУЖТ
  • Н. Г. ПАНЧЕНКО УкрГУЖТ
  • С. В. ПАНЧЕНКО УкрГУЖТ
  • Н. А. ШТОМПЕЛЬ УкрГУЖТ

DOI:

https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i2.69000

Ключові слова:

декодирование, блоковые коды, целевая функция, популяционные процедуры

Анотація

Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності декодування лінійних блокових кодів, що застосовуються в сучасних телекомунікаційних системах. Розглянуто варіанти представлення задачі декодування лінійних блокових кодів залежно від моделі каналу зв'язку. Показано, що дана задача є задачею дискретної оптимізації, розмірність якої можна зменшити шляхом використання найбільш надійного базису на основі інформації про надійність елементів прийнятого вектору. Запропоновано метод декодування лінійних блокових кодів, в основі якого лежить спільне використання найбільш надійного базису і популяційних процедур пошукової оптимізації

Біографії авторів

А. С. ЖУЧЕНКО, УкрГУЖТ

к.т.н., доцент

Н. Г. ПАНЧЕНКО, УкрГУЖТ

к.е.н., доцент

С. В. ПАНЧЕНКО, УкрГУЖТ

д.т.н., профессор

Н. А. ШТОМПЕЛЬ, УкрГУЖТ

к.т.н., доцент

Посилання

Штомпель, Н. А. Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: зб. наукових праць. – 2013. – № 27 (1000). – С. 163 – 168.

Штомпель, Н. А. Вычислительная сложность методов декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2013. – Вип. 6 (113). – С. 177 – 180.

Приходько, С. И. Декодирование двоичных блоковых кодов на основе методов стохастической оптимизации [Текст] / С. И. Приходько, Н. А. Штомпель // Матеріали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті» (м. Одеса, 30 червня – 1 липня 2015 р.). – Київ: ДЕТУТ, 2015. – С. 126.

Fossorier, M. P. C. Soft-decision decoding of linear block codes based on ordered statistics / M. P. C. Fossorier, S. Lin // , IEEE Transactions on Information Theory. – 1995. – Vol. 41, № 5. – September. – P. 1379 – 1396.

Асауленко, И. А. Метод итеративного декодирования линейных блоковых кодов на основе стохастической оптимизации [Текст] / И.А. Асауленко, С.И. Приходько, Н.А. Штомпель // Матеріали стендових доповідей та виступів учасників 28-ої міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (м. Харків, 24 – 25 вересня 2015 р.). – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. Додаток. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 4 (113). – С. 27 – 28.

Асауленко, І. О. Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації [Текст] / І. О. Асауленко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 5 (114). – С. 61 – 65.

Асауленко, І. О. Дослідження характеристик методу декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації [Текст] / І. О. Асауленко, О. С. Жученко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 1 (116). – С. 33 – 40.

Асауленко, І. О. Декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі природних обчислень [Текст] / І. О. Асауленко, М. А. Штомпель // Міжрегіональна науково-практична конференція молодих учених «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп’ютерного-інтегровані технології (м. Красноармійськ, 16 – 17 листопада 2015 р.). – Збірка доповідей – Красноарм.: ДВНЗ «ДонНТУ», 2015. –С. 9 – 11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-29