№ 2 (2016)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Розробка бази знань системи підтримки прийняття рішень машиністом на основі асоціативної пам’яті PDF
В. Д. ДМИТРІЄНКО, О. Ю. ЗАКОВОРОТНИЙ, В. І. НОСКОВ, В. С. БЛИНДЮК 3-9
Принципи і методи комп’ютерної інтелектуалізації мереж електропостачання залізниць PDF
О. І. СТАСЮК, Л. Л. ГОНЧАРОВА 10-18
Математична модель оптимального керування рухом електрорухомого складу на підставі вирішення рівнянь Гамільтона-Якобі-Беллмана PDF
О. М. ПЕТРЕНКО, Б. Г. ЛЮБАРСЬКИЙ 19-24
Метод декодування лінійних блокових кодів на основі популяційних процедур пошукової оптимізації PDF (Русский)
А. С. ЖУЧЕНКО, Н. Г. ПАНЧЕНКО, С. В. ПАНЧЕНКО, Н. А. ШТОМПЕЛЬ 25-29
Удосконалення експлуатаційного контролю каналів залізничного технологічного радіозв’язку PDF
А. О. ЄЛІЗАРЕНКО 30-36
Дослідження оптимальності реалізації технологічного картографування на ПЛІС типу FPGA PDF (Русский)
В. A. КРЫЛОВА, А. И. ДЕМИЧЕВ, А. Н. МИРОШНИК 37-42
Об оптимизации технического содержания линий и сетей PDF (Русский)
В. A. ВОЛОДАРСКИЙ, А. И. ОРЛЕНКО 43-46
Застосування системи підлеглого керування положенням гостряків на базі експуатоємого стрілкового перевода постійного струму PDF (Русский)
С. Г. БУРЯКОВСКИЙ, А. С. МАСЛИЙ, А. А. РАФАЛЬСКИЙ, В. В. СМИРНОВ 47-51
Критерії і обмеження щодо визначення кута нахилу кузова швидкісного електрорухомого складу PDF (Русский)
Б. Х. ЕРИЦЯН 52-60
Математична і імітаційна модель планування виконання завдань в кластері Grid-системи PDF (Русский)
С. В. ЛИСТРОВОЙ, М. С. КУРЦЕВ 61-72