DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.76121

Методи ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність

С. І. ПРИХОДЬКО, М. А. ШТОМПЕЛЬ

Анотація


Наведено способи формального подання кодів з малою щільністю перевірок на парність, які визначають особливості класичних методів ітеративного декодування даних кодів. Показано, що класичні методи ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність мають ряд обмежень з точки зору обчислювальної складності та ефективності декодування. Визначено особливості класичних методів ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність та обґрунтовано можливість їх застосування у комбінованому методі декодування даних коді

 


Ключові слова


декодування; коди; ітеративні; комбінований

Повний текст:

PDF

Посилання


Штомпель, Н. А. Методы мягкого декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. – 2013. – № 27 (1000). – С. 163 – 168.

Wadayama, T. Gradient descent bit flipping algorithms for decoding LDPC codes / T. Wadayama, K. Nakamura, M. Yagita, Y. Funahashi, S. Usami, I. Takumi // IEEE Transactions on Communications. – 2010. – Vol. 58, № 6. – June. – P. 1610 – 1614.

Асауленко, І. О. Метод декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації [Текст] / І. О. Асауленко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 5 (114). – С. 61 – 65.

Асауленко, І. О. Дослідження характеристик методу декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність на основі стохастичної оптимізації [Текст] / І. О. Асауленко, О.С. Жученко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 1 (116). – С. 33 – 40.

Штомпель, Н. А. Комбинированный метод декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность [Текст] / Н. А. Штомпель // Науково-практична конференція «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (м. Харків, 12 – 13 березня 2014 р.). – Збірник тез доповідей. – Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2014. – С. 96 – 97.

Жученко, А. С. Метод декодирования блоковых кодов на основе процедур природных вычислений [Текст] / А. С. Жученко, Н. А. Штомпель // IІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки» (м. Київ, 20 грудня 2015 р.). – Збірник тез. – К.: ДУТ, 2015. – С. 7.