№ 3 (2016)

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті

Зміст

Статті

Математична модель інформаційно-керуючої системи контролю операційної діяльності машиніста швидкісного поїзда. PDF (Русский)
В. М. САМСОНКИН, Я. П. ПЕТИНОВ 3-10
Методи ітеративного декодування кодів з малою щільністю перевірок на парність PDF
С. І. ПРИХОДЬКО, М. А. ШТОМПЕЛЬ 11-14
Ядерне кластерування на основi узагальненої регресiйної нейронної мережi та самоорганiзовної мапи Т. Коґонена PDF (Русский)
Е. В. БОДЯНСКИЙ, А. А. ДЕЙНЕКО, Я. В. КУЦЕНКО 15-22
Метод паралельного рішення SAT-задач для реалізації процедур прогнозування трудомісткості. PDF (Русский)
М. A. МИРОШНИК, Л. А. КЛИМЕНКО, Э. Е. ГЕРМАН 23-29
Методи комп’ютерної інтелектуалізації процесів обробки інформації аномальних режимів систем електропостачання залізниць PDF
О. І. СТАСЮК, Л. Л. ГОНЧАРОВА 30-37
Дослідження засобів створення обчислювального кластера на основі технологій віртуалізації PDF
С. В. МІНУХІН, В. М. ЗАДАЧИН 38-49
Аналіз нормативно-технічної бази впровадження інтелектуальних енергетичних систем на основі технологій SMART GRID PDF
І. І. КУЛЬБОВСЬКИЙ, Г. М. ГОЛУБ 50-57
Аналіз залізничних систем телекомунікації та зв'язку з використанням методів, алгоритмів стиснення PDF
А. Р. МАЗІАШВІЛІ 58-63
Оптимизация технического содержания аппаратуры автоматики и телемеханики
В. A. ВОЛОДАРСКИЙ 64-68