DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.76536

Аналіз нормативно-технічної бази впровадження інтелектуальних енергетичних систем на основі технологій SMART GRID

І. І. КУЛЬБОВСЬКИЙ, Г. М. ГОЛУБ

Анотація


Подано аналіз вимог і норм, що встановлюються нормативними документами, які забезпечують надійність, контроль, діагностику, визначення параметрів та інформаційну безпеку інтелектуальної електроенергетичної системи на основі концепції Smart Grid систем. Розглянуто питання впровадження систем стандартизації, подано ієрархію стандартів інтелектуальних мереж.


Ключові слова


індивидуальна норм; контроль стану; машиніст поїзда; інформаційно-керуюча система; математична модель; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Стогній, Б.С. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні [Текст] / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 5. – С. 52–67.

The part of the smart grid/H. Farhangi//IEEE Power and Energy Magazine, - 2010. – Vol.8, №1. –

P. 18-28.

Стасюк, О.І. Математичні моделі і комп’ютерно-орієнтовані методи моніторингу і ідентифікації аварійних режимів тягових мереж [Текст] / В.Л. Тутик, Л.Л. Гончарова, Г.М. Голуб // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – № 2. – С.7-13.

Джинчарадзе, А. Роль стандартизации в обеспечении разработки и внедрения интеллектуальной электроэнергетической системы [Текст] // А. Джинчарадзе, И. Миль // Информационные ресурсы России. – 2013. – №1.

Стасюк, О.І. Методи комп’ютерної інтелектуалізації режимів функціонування тягових мереж залізниць [Текст] / О.І. Стасюк, Л.Л. Гончарова, В.Ф. Максимчук, Г.М. Голуб // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: наук.-техн. журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2013. – № 5. – С.29-36.

Юдин, А. Анализ и оценка нормативных документов, применяемых для обеспечения информационной безопасности Smart Grid систем [Текст] / А. Юдин, Г. Пирогов // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системами захисту інформації в Україні. – 2013. – №1(25). – С. 88-95.