DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.76558

Аналіз залізничних систем телекомунікації та зв'язку з використанням методів, алгоритмів стиснення

А. Р. МАЗІАШВІЛІ

Анотація


Збільшення обсягів інформації, яка передається по лініях зв'язку, необхідність збереження великих масивів даних, а також розвиток цифрової техніки - все це спричиняє підвищення вимог до пропускної здатності систем зв’язку. Включення алгоритмів і методів стиснення даних в процес обробки та передачі інформації дозволяє передавати менші ресурси, згідно з пропускною спроможністю каналів. Все вищесказане і визначає актуальність завдання стиску зображень.

 


Ключові слова


алгоритми стиснення; стиснення; методи стиснення; масив даних; лінія зв’язку; канал зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


Самойлик, В.П. Сучасні технології абонентського доступу до глобальної мережі інтернет [Текст] / В.П. Самойлик, К.А. Трубчанінова // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. –

Вип. 135. – С. 203–210.

Овчинников, А.М. Открытые стандарты цифровой транкинговой радиосвязи [Текст] / А.М. Овчинников, С.В. Воробьев, С.И. Сергеев –М.: Связь и бизнес, 2000. – 166 с.

Поміський, Є.В. Дослідження систем передачі при використанні методів стиску [Текст] / Є.В. Поміський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – № 5. –

С. 75-79.

Уолренд, Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети [Текст] / Дж. Уолренд. – М.: Постмаркет, 2001. – 480 с.

International Journal of Communications, Network and System Sciences http://www.scirp.org/journal/ijcns.