DOI: https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i5.81965

Апроксимація функції правдоподібності адитивної суміші сигналу й двокомпонентної завади

О. М. АНАНЬЕВА, М. Г. ДАВИДЕНКО, М. М. БАБАЕВ

Анотація


Розглянуто структурно-детермінований сигнал, прийнятий на фоні адитивної двокомпонентної марківської завади. Застосовано складну апроксимацію функції правдоподібності такого сигналу, що дало змогу привести цю функцію до вигляду, що являє собою суму обчислювальних блоків. Зроблено висновок про те, що цей опис є перспективним для подальшого синтезу обладнання оптимального приймання сигналів, що спостережуються на фоні завади зазначеного вигляду.


Ключові слова


адитивна двокомпонентна завада; функція правдоподібності; статистичний зв'язок; марківська послідовність; щільність розподілу ймовірностей

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Тихонов, В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем [Текст] / В.И. Тихонов, В.Н. Харисов. – М.: Радио и связь, 2004. – 608 с.

Ананьева, О.М. Математическая модель двухкомпонентной аддитивной помехи в виде марковского процесса [Текст] / О.М. Ананьева, М.Г. Давиденко, М.М. Бабаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 4. – С. 20-24.

Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математике [Текст] / М.Я. Выгодский. – М.: Наука, 1973. – 872 с.

Djukanovic S., Popovic V. A Parametric Method for Multicomponent Interference Suppression in Noise Radars // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. – 2012. – Vol. 48. – № 3. – P. 2730 – 2738.